logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XI/61/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2016 r.

UCHWA艁A NR XI/61/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 z 2015 r. poz. 871) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 i poz. 1148, Dz.U. z 2013 r. poz. 700, 991, 1146 i 1611 z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2016 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2015 r., poz.707) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 111 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 19 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 219 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 26 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 480 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 39 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 599 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 51 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 848 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 73 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1 250 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 134 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1 521 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 197 z艂.

搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - 55,50 z艂
2) motocykl - 109,50 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 240,00 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 299,50 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 424 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 625,00 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 760,50 z艂.

搂 3. Op艂aty okre艣lone w 搂1 i 搂2 zawieraj膮 podatek VAT.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2016 r.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-07 12:03:47
Data ostatniej modyfikacji : 07.10.2015 12:03
Liczba wy艣wietle艅 : 660licznik odwiedzin: 8131702