logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 30 wrze艣nia 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 30 wrze艣nia 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z X sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci wydzia艂贸w i jednostek organizacyjnych starostwa na rzecz wsparcia i rozwoju przedsi臋biorczo艣ci;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Rozpatrzenie informacji wymienionych w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I p贸艂rocze 2015 r.:
1) o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego,
2) o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰,
3) z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
. Opinie sta艂ych komisji rady,
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2015 r.;
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2014/15;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego oraz Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 54);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku (proj. nr 56);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋tego pojazdu na 2016 r. (proj. nr 57);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015 (proj. nr 58);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 (proj. nr 59);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach (proj. nr 55);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nr 14/15 (proj. nr 60);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
21. Zamkni臋cie obrad XI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-21 12:06:56
Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-21 12:06:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1378licznik odwiedzin: 13394934