logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A Nr XXXIII/196/02

w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nie zabudowanych dzia艂ek ewidencyjnych o nr 344/2 pow. 0,2490 ha, nr 344/4 pow. 0,1172 ha po艂o偶onych w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.


UCHWA艁A Nr XXXIII/196/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 kwietnia 2002 r.


w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nie zabudowanych dzia艂ek ewidencyjnych o nr 344/2 pow. 0,2490 ha, nr 344/4 pow. 0,1172 ha po艂o偶onych w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001r., zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220), art. 37 ust. 1 w zwi膮zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (t.j. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r., zm. 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na sprzeda偶 w formie ustnego przetargu nieograniczonego nie zabudowanych dzia艂ek ewidencyjnych o nr 344/2 pow. 0,2490 ha, nr 344/4 pow. 0,1172 ha po艂o偶onych w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:33:30
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:33:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2894licznik odwiedzin: 13394754