logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

Uchwa艂a Nr 52/2015
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 9 pkt 2 uchwa艂y Nr IV/10/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje :搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 35.000,00 z艂
z tego :
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 5.000,00 z艂
dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 30.000,00 z艂
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa艂y

搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 35.000,00 z艂
z tego :
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami o kwot臋 5.000,00 z艂
wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 30.000,00 z艂
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa艂y

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku
Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
.


1. Kazimierz Lipi艅ski
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-15 07:58:59
Data ostatniej modyfikacji : 15.09.2015 07:58
Liczba wy艣wietle艅 : 694licznik odwiedzin: 8364006