logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Uchwa艂a Nr 51/2015
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 3 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 149) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Udziela si臋 Teresie Wro艅skiej, dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach, pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, na czas trwania okresu programowania 2014-2020.

搂 2. 1. Pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w 搂 1, w szczeg贸lno艣ci obejmuje:
1) przyst膮pienie do realizacji projekt贸w,
2) przyst膮pienie do porozumienia na rzecz partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projekt贸w,
3) reprezentowanie Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach w porozumieniu
z partnerem w ramach realizacji projekt贸w,
4) podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie i ich aneks贸w,
5) podpisywanie aneks贸w do porozumie艅,
6) podejmowanie decyzji finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w,
7) podejmowanie zobowi膮za艅 finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w,
8) sk艂adanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 i wymaganych sprawozda艅,
9) podejmowanie wszelkich innych czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projekt贸w i ich rozliczania.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na okres od 18 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.
3. Pe艂nomocnik, w granicach posiadanego umocowania, mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w, o kt贸rych mowa w 搂 1.
4. Pe艂nomocnictwo traci moc z up艂ywem czasu, na jaki zosta艂o udzielone lub z dniem rozwi膮zania umowy o prac臋 z osob膮, kt贸rej pe艂nomocnictwa udzielono.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Kazimierz Lipi艅ski ....................................
Bart艂omiej Kr贸likowski ....................................
Janusz Budynek ....................................
Walenty Darczuk ....................................
Miros艂aw Bitenc ....................................
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-15 07:58:12
Data ostatniej modyfikacji : 15.09.2015 06:58
Liczba wy艣wietle艅 : 739licznik odwiedzin: 8465378