logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2015
z dnia 12 czerwca 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody z tytu艂u odsetek w wysoko艣ci 603,86 z艂 od nieterminowego zwrotu nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu dochod贸w mo偶e nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zaproponowa艂, aby Zarz膮d wprowadzi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015, kt贸ry zosta艂 ju偶 przekazany do Biura Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie kwoty 37 824 z艂 do nowo utworzonego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej - realizacja zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla m艂odzie偶y w liceach og贸lnokszta艂c膮cych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wybudowanie zatoczki przy ul. Pozna艅skiej na zatrzymywanie si臋 samochod贸w dowo偶膮cych dzieci do Szko艂y Podstawowej Nr 2
w Pyrzycach. Wniosek z艂o偶y艂a Rada Rodzic贸w dzia艂aj膮ca przy szkole. Obecnie dzieci wysiadaj膮 na ulicy i powoduje to zagro偶enie ich bezpiecze艅stwa. Rozmowy
w sprawie poprawy bezpiecze艅stwa trwaj膮 ju偶 od d艂u偶szego czasu. Proponowano wybudowanie zatoczki przed ulic膮 Roln膮. To rozwi膮zanie nie spotka艂o si臋 z aprobat膮 rodzic贸w. Obecnie proponuje si臋 zniwelowanie skarpy przy ulicy Pozna艅skiej
i usytuowanie tam miejsca do zatrzymywania samochod贸w. Takie rozwi膮zanie wymaga zawarcia porozumienia pomi臋dzy Powiatem a Gmin膮 Pyrzyce. Inicjatywy
w tej sprawie ze strony Gminy Pyrzyce do tej pory nie by艂o. Nale偶y r贸wnie偶 oszacowa膰 koszty koniecznych prac i sprawdzi膰 techniczne i prawne mo偶liwo艣ci takiej budowy. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e przy szkole jest utwardzony plac z drog膮 dojazdow膮, gdzie dzieci mog膮 bezpiecznie opuszcza膰 samochody. Wysadzanie dzieci na ulicy jest wynikiem wygodnictwa rodzic贸w. Miros艂aw Bitenc zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Rady Rodzic贸w, dyrekcji szko艂y, Gminy Pyrzyce, Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Starosta wyrazi艂 na to zgod臋.
Walenty Darczuk zauwa偶y艂, 偶e ten problem jest nierozwi膮zany od wielu lat. Odpowiedzialno艣膰 spada na Powiat, a Gmina i szko艂a, kt贸rych problem dotyczy nie podejmuj膮 偶adnych dzia艂a艅.
Sekretarz zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e dzieci opuszczaj膮ce samochody jad膮ce w stron臋 centrum i tak b臋d膮 musia艂y przej艣膰 przez ulic臋.
Starosta doda艂, 偶e r贸wnie偶 od strony ulicy Owocowej jest wej艣cie do szko艂y
i tam te偶 mog膮 podje偶d偶a膰 samochody. Ale wszystkie te aspekty zostan膮 om贸wione na spotkaniu.
Starosta przedstawi艂 wniosek burmistrza Lipian o wprowadzenie zakazu u偶ywania skuter贸w wodnych na jeziorze W膮d贸艂 w Lipianach. Wicestarosta wyja艣ni艂, ze temat ten pojawi艂 si臋 na sesji Rady Miejskiej w Lipianach, a nast臋pnie wp艂yn膮艂 wniosek mieszka艅c贸w. Taki sprz臋t p艂ywaj膮cy co raz cz臋艣ciej pojawia si臋 na wodach obu jezior, nad kt贸rymi le偶膮 Lipiany. Powstaje ha艂as, fala i spokojny wypoczynek czy w臋dkarstwo s膮 utrudnione. Rada Miejska podj臋艂a decyzj臋 o przekazaniu do rozpatrzenia tej sprawy w艂a艣ciwej komisji. Na podstawie opinii komisji burmistrz wyst膮pi do Rady Powiatu Pyrzyckiego z wnioskiem o podj臋cie stosownej uchwa艂y. Wicestarosta zaproponowa艂, aby poczeka膰 na stanowisko komisji. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Starosta przedstawi艂 pismo Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego
w Szczecinie, b臋d膮ce reakcj膮 na jednostronne wypowiedzenie umowy dzier偶awy akwen贸w wodnych w gminie Warnice i Przelewice. Okr臋g wnioskuje o odwo艂anie wypowiedzenia. Zosta艂a w tej sprawie przygotowana wst臋pna opinia prawna, kt贸ra zostanie uzupe艂niona o nieuwzgl臋dnione jeszcze pisma. Ca艂o艣膰 zostanie przedstawiona Zarz膮dowi na nast臋pnym posiedzeniu. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Nast臋pne pismo przedstawione przez Starost臋 by艂o kolejn膮 pro艣b膮 Centrum P艂atek o umorzenie odsetek i koszt贸w zast臋pstwa procesowego. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody i podtrzyma艂 swoje stanowisko w tej sprawie.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego przetargu na najem nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do wynaj臋cia przeznaczono budynek przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt planu remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016-2018. Projekt powsta艂 przy udziale w艂odarzy gmin wchodz膮cych w sk艂ad powiatu. Zawiera te偶 zmiany wniesione przez Zarz膮d.
Danuta Marciniak zast臋pca dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych doda艂a, 偶e wi臋ksze remonty s膮 mo偶liwe tylko przy udziale 艣rodk贸w zewn臋trznych. Dofinansowanie mo偶e wynosi膰 50 % lub 75 %. Proponowane zadania zosta艂y przygotowane troch臋 na wyrost, a ich wyb贸r oraz kolejno艣膰 i realizacji b臋dzie zale偶a艂a od decyzji Zarz膮du. Potrzeby s膮 du偶e. S膮 du偶e zaleg艂o艣ci, w mie艣cie Pyrzyce nie wiele si臋 robi. W planie uj臋to oczekiwania mieszka艅c贸w i samorz膮d贸w.
Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zwr贸ci艂 uwag臋, na fakt, 偶e co roku jest ustalany nowy plan. Dobrze by by艂o ustali膰 plan wieloletni i trzyma膰 si臋 ustalonego harmonogramu. 艁atwiej jest wtedy uzyska膰 dofinansowanie.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e od roku 1999 przebudowano zaledwie ok. 3 % dr贸g powiatowych. Taka jest skala potencja艂u finansowego Powiatu. Zadania stoj膮ce przed Powiatem s膮 ogromne. Jako艣膰 dr贸g powiatowych w wi臋kszo艣ci jest w stanie co najwy偶ej 艣rednim, a spora cz臋艣膰 w z艂ym. S膮 odcinki bardzo z艂e.
Starosta doda艂, 偶e w贸jtowie i burmistrzowie zaproponowali do planu remont贸w po dwie, trzy drogi, a ostatecznie b臋d膮 musieli zdecydowa膰 si臋 na jedn膮.
Walenty Darczuk zgodzi艂 si臋 z pogl膮dem, 偶e wi臋cej zada艅 powinno by膰 realizowanych w mie艣cie Pyrzyce. Podzielenie na raty inwestycji przebudowy ulicy Staromiejskiej jest dobrym sygna艂em. Jest to ma艂a obwodnica Pyrzyc i jej znaczenie jest strategiczne. Jej znaczenie ma r贸wnie偶 wymiar ekologiczny, doceniany przez zewn臋trzne instytucje ochrony 艣rodowiska. Je偶eli chodzi o zadania realizowane
w poszczeg贸lnych gminach, to nale偶y je rozdzieli膰 w miar臋 r贸wnomiernie. Wi臋kszo艣膰 radnych gminnych nie orientuje si臋 w strukturze i zasobach bud偶etu powiatu. Ich wnioski maj膮 raczej charakter has艂owy i populistyczny. Celowe by艂oby zorganizowanie spotkania z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi, z komisjami
i wyja艣nienie mo偶liwo艣ci Powiatu.
Ten wniosek popar艂 Andrzej Drabczyk. Doda艂, 偶e radni powinni mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e udzia艂 gminy w finansowaniu zadania u艂atwia uzyskanie dofinansowania. Ju偶 przy tworzeniu bud偶etu powinni za艂o偶y膰, 偶e do艂o偶膮 si臋 do modernizacji dr贸g powiatowych i to oni na tym najwi臋cej skorzystaj膮.
Miros艂aw Bitenc zauwa偶y艂, 偶e dofinansowanie remont贸w dr贸g przez Powiat jest nierealne. Na dofinansowanie modernizacji ulicy Staromiejskiej na razie nie mo偶na liczy膰. Z rozm贸w z mieszka艅cami wynika, 偶e jako艣膰 dr贸g nie jest dla nich najwa偶niejsza. potrafi膮 si臋 dostosowa膰 do gorszych warunk贸w jazdy. Na jako艣膰 dr贸g ma wp艂yw dzia艂alno艣膰 rolnik贸w. Dysponuj膮 oni ci臋偶kim sprz臋tem. Nie respektuj膮 granic pasa drogowego maksymalnie poszerzaj膮c swoje uprawy, zaorywuj膮 rowy przydro偶ne, podorywuj膮 drzewa. Nie ma za to konsekwencji. Zaproponowa艂 zrezygnowanie z modernizacji dr贸g w zamian za modernizowanie miejscowo艣ci. Ludzie na to czekaj膮. W innych rejonach kraju miejscowo艣ci s膮 zadbane, odnowione, z chodnikami i ulicami. Mieszka艅c贸w interesuje miejsce, w kt贸rym 偶yj膮,
a w mniejszym stopniu drogi dojazdowe do pracy. Odnowa wsi to pi臋kne has艂o
i mo偶na wiele zyska膰 podejmuj膮c takie dzia艂ania. Spo艂ecze艅stwo to dobrze odbierze.
Wicestarosta podkre艣li艂, 偶e Gmina Lipiany ma bardzo ograniczony plan inwestycyjny na drogach. W zwi膮zku z ju偶 uzyskanymi oszcz臋dno艣ciami zaapelowa艂 o uwzgl臋dnienie oczekiwanej przez mieszka艅c贸w Lipian budowy chodnika przy ulicy Sikorskiego.
Starosta poinformowa艂, 偶e zmieniony plan zostanie przes艂any w贸jtom
i burmistrzom tak, aby ich opinia zosta艂a uwzgl臋dniona podczas posiedze艅 komisji.
Miros艂aw Bitenc doda艂, 偶e dobrze by by艂o, aby w贸jtowie i burmistrzowie zinwentaryzowali infrastruktury drogowe. Potrzebne to jest przed rozpocz臋ciem prac na drogach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Mariusz Majak

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-03 13:25:58
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-03 13:25:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1412licznik odwiedzin: 13394769