logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.


UCHWA艁A NR X/57/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 59 ust. 1, 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 979, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 1877) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.
Likwiduje si臋 z dniem 31.08.2015 r. Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-01 13:33:01
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2015 13:33
Liczba wy艣wietle艅 : 726licznik odwiedzin: 8134270