logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2015 rok

UCHWA艁A NR X/53/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz. 645, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240) oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w 2015 r. (M.P. z 2014r., poz. 676) uchwala si臋 co nast臋puje:
搂 1. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie statku lub innego obiektu p艂ywaj膮cego z obszaru wodnego na terenie powiatu pyrzyckiego w przypadku gdy prowadzi艂a go osoba znajduj膮ca si臋 w stanie po u偶yciu alkoholu, 艣rodka podobnie dzia艂aj膮cego do alkoholu lub b臋d膮ca pod wp艂ywem 艣rodka odurzaj膮cego w zale偶no艣ci od jego rodzaju:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 54,00 z艂.
2) poduszkowca - 106,00 z艂.
3) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba do 10 m - 128,00 z艂.
4) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba do 20 m - 159,00 z艂.
5) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba powy偶ej 20 m - 211,00 z艂.
搂 2. Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za przechowywanie za ka偶d膮 dob臋 statku lub innego obiektu p艂ywaj膮cego usuni臋tego z obszaru wodnego w przypadku okre艣lonym w 搂1 w zale偶no艣ci od jego rodzaju:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 18,00 z艂.
2) poduszkowca - 34,00 z艂.
3) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba do 10 m - 54,00 z艂.
4) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba do 20 m - 106,00 z艂.
5) statku o d艂ugo艣ci kad艂uba powy偶ej 20 m - 159,00 z艂.
搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-01 13:26:48
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2015 13:27
Liczba wy艣wietle艅 : 637

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.07.2015 13:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8131723