logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

UCHWA艁A NR X/52/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 26.706,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 26.706,00 z艂
w tym:
dzia艂 754
BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO呕AROWA o kwot臋 16.481,00 z艂
rozdzia艂 75495 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 16.481,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni臋偶nej o kwot臋 7.081,00 z艂
搂 2460. 艢rodki otrzymane od pozosta艂ych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 9.400,00 z艂
dzia艂 852
POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 10.000,00 z艂
rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 10.000,00 z艂
Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych
搂 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni臋偶nej o kwot臋 10.000,00 z艂;
dzia艂 853
POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 225,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 225,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
搂 0970. Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w o kwot臋 225,00 z艂.
搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 29.815,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 29.815,00 z艂
w tym:
dzia艂 600
TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 29.815,00 z艂
rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 29.815,00 z艂
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 29.815,00 z艂.
搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 56.521,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 56.521,00 z艂
w tym:
dzia艂 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwot臋 29.815,00 z艂
rozdzia艂 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 29.815,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 29.815,00 z艂;
dzia艂 754
BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO呕AROWA o kwot臋 16.481,00 z艂
rozdzia艂 75495 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 16.481,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 4.200,00 z艂
搂 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 6.481,00 z艂
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 5.800,00 z艂;
dzia艂 852
POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 10.000,00 z艂
rozdzia艂 85201 Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze o kwot臋 10.000,00 z艂
Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych
搂 4300. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 10.000,00 z艂;
dzia艂 853
POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 225,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 225,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 225,00 z艂.
搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady
Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-01 13:25:20
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2015 13:25
Liczba wy艣wietle艅 : 702

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.07.2015 13:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8137086