logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


UCHWA艁A NR X/50/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 roku


w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 532, poz. 1626, poz. 1877) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Po zapoznaniu si臋 z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud偶etu na 2014 r.;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
4) informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
udziela si臋 Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu na rok 2014.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-01 13:18:47
Data ostatniej modyfikacji : 01.07.2015 13:18
Liczba wy艣wietle艅 : 743licznik odwiedzin: 8137494