logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/185/02

w sprawie: przekszta艂cenia dotychczasowych zespo艂贸w szk贸艂 ponadpodstawowych w zespo艂y szk贸艂 ponadgimnazjalnych.

Uchwa艂a Nr XXXII/185/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie: przekszta艂cenia dotychczasowych zespo艂贸w szk贸艂 ponadpodstawowych w zespo艂y
szk贸艂 ponadgimnazjalnych.

Na podstawie: art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt. 3, art. 58 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615) w zwi膮zku z art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzaj膮ce reform臋 ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147 poz. 1644) oraz Uchwa艂y Rady Powiatu w Pyrzycach Nr XXXI/173/01 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych oeraz Uchwa艂y Nr XXXII/182/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie stopniowej likwidacji dotychczasowych szk贸艂 ponadpodstawowych, Uchwa艂y Nr XXXII/183/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie za艂o偶enia szk贸艂 ponadgimnazjalnych, Uchwa艂y Nr XXXII/184/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekszta艂cenia dotychczasowych szk贸艂 ponadpodstawowych w szko艂y ponadgimnazjalne, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku, przekszta艂ca si臋 ponadpodstawowy Zesp贸艂 Szk贸艂 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2 w ponadgimnazjalny Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮:

Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce 3-letnie na podbudowie programowej gimnazjum,
I Liceum Profilowane na podbudowie programowej gimnazjum,
Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce 4-letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami II, III, IV,
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III.

搂 2

Z dniem 1 wrze艣nia 2002 r. przekszta艂ca si臋 ponadpodstawowy Zesp贸艂 Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w ponadgimnazjalny Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5, zwanym dalej Zespo艂em. W sk艂ad Zespo艂u wchodz膮:

II Liceum Profilowane na podbudowie programowej gimnazjum,
Technikum Rolnicze - 4 letnie na podbudowie programowej gimnazjum,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 4 letnie na podbudowie programowej gimnazjum,
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa na podbudowie programowej gimnazjum,
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa Specjalna na podbudowie programowej gimnazjum specjalnego,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 5 letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III, IV, V,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 3 letnie na podbudowie programowej zasadniczej szko艂y zawodowej z klasami I, II, III,
Technikum Handlowe - 3 letnie na podbudowie programowej zasadniczej szko艂y zawodowej z klasami I, II,
Technikum Rolnicze - 3 letnie na podbudowie programowej zasadniczej szko艂y zawodowej z klasami I, II,
Liceum Techniczne - 4 letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III,
Technikum Rolnicze - 5 letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III, IV, V,
Technikum Technologii 呕ywno艣ci - 5 letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III, IV, V,
Liceum Zawodowe - 4 letnie na podbudowie programowej szko艂y podstawowej z klasami III, IV,
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa na podbudowie programowej szko艂y podstawowej, kszta艂c膮cej w zawodzie - monter instalator maszyn i urz膮dze艅 w budownictwie wiejskim z klasami III.

搂 3

Dyrektorzy Zespo艂贸w dostosuj膮 aktualne statuty do zmian wynikaj膮cych z powy偶szej uchwa艂y do dnia 15 wrze艣nia 2002 roku.

搂 4

Zadania dla szk贸艂 wchodz膮cych w sk艂ad Zespo艂u na poszczeg贸lna lata okre艣laj膮 arkusze organizacyjne.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:28:56
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:28:56
Liczba wy艣wietle艅 : 3419licznik odwiedzin: 13394835