logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/183/02

w sprawie: za艂o偶enia szk贸艂 ponadgimnazjalnych.

Uchwa艂a Nr XXXII/183/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie: za艂o偶enia szk贸艂 ponadgimnazjalnych.


Na podstawie: art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt. 3, art. 58 ust. 1, art. 62 ust. 1b ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126; z 2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615) w zwi膮zku z art. 2 ust. 3 i 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzaj膮ce reform臋 ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147 poz. 1644) oraz Uchwa艂臋 Rady Powiatu w Pyrzycach Nr XXXI/173/01 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych, zgodnie z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592)), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Zak艂ada si臋 z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku szko艂y ponadgimnazjalne:
I Liceum Profilowane w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2.
II Liceum Profilowane w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.
Zasadnicza Szko艂a Zawodowa Specjalna w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 2

Szko艂臋 wymienion膮 w 搂 1 pkt. 1 w艂膮cza si臋 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 2

搂 3

Szko艂y wymienione w 搂 1 pkt. 2, 3 w艂膮cza si臋 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 4

Zobowi膮zuje si臋 Dyrektor贸w Zespo艂贸w Szk贸艂 do uaktualnienia statut贸w uwzgl臋dniaj膮cych zmiany, wprowadzone niniejsz膮 uchwa艂膮 w terminie do 15 wrze艣nia 2002 roku.

搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:28:30
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:28:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2858licznik odwiedzin: 13394765