logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/181/02

w sprawie: likwidacji szk贸艂.Uchwa艂a Nr XXXII/181/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie: likwidacji szk贸艂.


Na podstawie: art. 59, ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126; z 2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144 poz. 1644) w zwi膮zku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty, Rada Powiatu Pyrzyckiego, uchwala co nast臋puje:

搂 1

Likwiduje si臋 z dniem 31 sierpnia 2002 roku publiczne szko艂y ponadpodstawowe, wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego, im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.
Zasadnicz膮 Szko艂臋 Ogrodnicz膮 w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, kszta艂c膮c膮 w zawodzie ogrodnik,
Zasadnicz膮 Szko艂臋 Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, kszta艂c膮c膮 w zawodzie mechanik-operator pojazd贸w i maszyn rolniczych.

Dokumentacj臋 zlikwidowanych szk贸艂 przejmie dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego, im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 31.08.2002 r.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:27:18
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:27:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2763licznik odwiedzin: 13394921