logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzeniaUCHWA艁A NR IX/46/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, Dz.U. z 2014 r., poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) oraz 搂 6 ust. 5 pkt 2 lit. b statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVIII/103/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia w 搂 1 w pkt. 2 lit. b dodaje si臋 podpunkt 7 w brzmieniu:
"7) El偶bieta Teresa Cichacka - przedstawiciel Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego Rady Powiatu Pyrzyckiego.".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-05 13:44:12
Data ostatniej modyfikacji : 05.05.2015 13:44
Liczba wy艣wietle艅 : 854licznik odwiedzin: 8136621