logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach


UCHWA艁A NR IX/45/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz.1072), art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, Dz. U. z 2014 r., poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) oraz 搂 14 ust. 3 statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. - Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y
Nr XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach, zmienionej uchwa艂膮 Nr XIX/108/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach, zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach oraz uchwa艂膮 Nr XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo- Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w 搂 6 w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przedstawiciele wybrani przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego - 7 os贸b w tym przedstawiciel Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego, zajmuj膮cej si臋 tematyk膮 zdrowia.".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-05 13:43:36
Data ostatniej modyfikacji : 05.05.2015 13:43
Liczba wy艣wietle艅 : 782licznik odwiedzin: 8136540