logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
Uchwa艂a Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr VIII/39/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w PyrzycachNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: poz. 645, z 2014 r. poz. 379
i 1072) oraz art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zmiany: poz. 1138
i 1146) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Wskazuje si臋 na cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach, w kadencji 2015-2017, przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego
w osobach:
1) Budynek Janusz Zenon;
2) Cichacka El偶bieta Teresa;
3) Darczuk Walenty;

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem wej艣cia w 偶ycie uchwa艂y Nr VIII/38/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-01 08:11:36
Data ostatniej modyfikacji : 01.04.2015 08:11
Liczba wy艣wietle艅 : 855licznik odwiedzin: 8131710