logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018UCHWA艁A NR VIII/35/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: poz. 645, z 2014 r. poz. 379
i 1072) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Przyjmuje si臋 do realizacji g艂贸wne kierunki dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋ciaPRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VIII/35/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 marca 2015 r.

G艁脫WNE KIERUNKI DZIA艁A艃
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO NA OKRES KADENCJI 2014-2018

Zarz膮d realizuje bie偶膮ce zadania powiatu okre艣lone przepisami prawa oraz podejmuje szersze dzia艂ania maj膮ce na celu przede wszystkim podniesienie jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w naszego powiatu. W latach 2014-2018 Zarz膮d stawia sobie za g艂贸wne cele mi臋dzy innymi:

I. 艢wiadczenie wysokiej jako艣膰 us艂ug publicznych poprzez podnoszenie jako艣ci pracy pracownik贸w. Pobudzanie pozytywnej energii tkwi膮cej w ludziach oraz wspieranie postaw kreacyjnych. Pomimo obszerno艣ci sfery us艂ug tj. 23 zada艅 przypisanych powiatom, nasze starostwo b臋dzie przyjaznym i profesjonalnym urz臋dem.
II. Umo偶liwienie m艂odym mieszka艅com powiatu wi臋kszego udzia艂u w dzia艂alno艣ci na rzecz spo艂ecze艅stwa obywatelskiego tworz膮c mi臋dzy innymi Powiatow膮 Rad臋 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego, uruchamiaj膮c Powiatow膮 Lig臋 Kultury.
III. Podj臋cie dzia艂a艅 na rzecz stworzenia warunk贸w w zakresie zdrowego stylu 偶ycia, aktywno艣ci na rzecz zdrowia oraz otwarto艣ci Szpitala Powiatowego na nowe zapotrzebowania us艂ug medyczno-zdrowotnych.
IV. Organizowanie przedsi臋wzi臋膰 ukierunkowanych na obszar bezpiecze艅stwa publicznego we wsp贸艂pracy z Komend膮 Powiatow膮 Policji, Komend膮 Powiatow膮 Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, samorz膮dami gminnymi, stra偶膮 graniczn膮, ochotniczymi stra偶ami po偶arnymi
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-01 08:03:12
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-01 08:03:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1086

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.04.2015 07:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11404063