logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenie terminu jej pierwszego posiedzeniaUCHWA艁A NR VII/31/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenie terminu jej pierwszego posiedzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, Dz.U. z 2014 r., poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) oraz 搂 6 ust. 1, 3, 4 i 5 Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Powo艂uje si臋 Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach na okres 4 lat w sk艂adzie:

1. Przewodnicz膮cy- Bart艂omiej Kr贸likowski.
2. Cz艂onkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego Mariola Piero偶ak;
b) wy艂onieni przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego ni偶ej wymienieni przedstawiciele:

1) Olga Silska - Gajb,
2) Aleksandra Hawryluk,
3) Teresa Kowalczyk,
4) Cezary Tumasz,
5) Danuta Bartk贸w,
6) Danuta Grochocka.

搂 2.
Zwo艂uje si臋 pierwsze posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach na dzie艅 9 marca 2015 r.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-03-09 08:30:15
Data ostatniej modyfikacji : 09.03.2015 08:30
Liczba wy艣wietle艅 : 916licznik odwiedzin: 8134269