logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.

o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej

UCHWA艁A NR VII/27/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.

o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej


Na podstawie art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zm.: poz. 645, z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072) oraz 搂 37 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36, z 2001 r. Nr 36, poz. 843, Nr 50, poz. 1350, z 2003 r., Nr 38, poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141 i Nr 134 poz. 2697, z 2015 r. poz. 147) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W uchwale Nr V/15/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej w 搂 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) 艁uszczy艅ski Micha艂 (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwo艣膰),".


搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-03-09 08:24:48
Data ostatniej modyfikacji : 09.03.2015 08:24
Liczba wy艣wietle艅 : 918licznik odwiedzin: 8136991