logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

UCHWA艁A NR VI/24/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 811,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 811,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 811,00 z艂
rozdzia艂 75832 Cz臋艣膰 r贸wnowa偶膮ca subwencji og贸lnej dla powiat贸w o kwot臋 811,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920. Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 811,00 z艂

搂 2. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 1.870.952,85 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.870.952,85 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 1.793.581,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 1.793.581,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920. Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 1.793.581,00 z艂;
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 77.371,85 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 77.371,85 z艂
Starostwo Powiatowe "Nauka - moj膮 szans膮"
搂 2007. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 1.189,05 z艂
搂 2009. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 139,94 z艂;
Starostwo Powiatowe "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a"
搂 2009. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 3.129,86 z艂;
Starostwo Powiatowe "Ku藕nia Pracy"
搂 2007. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 61.978,00 z艂
搂 2009. Dotacje celowe w ramach program贸w finansowanych z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich oraz 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p艂atno艣ci w ramach bud偶etu 艣rodk贸w europejskich o kwot臋 10.935,00 z艂.

搂 3. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 811,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 811,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 811,00 z艂
rozdzia艂 75818 Rezerwy og贸lne i celowe o kwot臋 811,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4810. Rezerwy o kwot臋 811,00 z艂.

搂 4. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 1.888.688,74 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.888.688,74 z艂
w tym:
dzia艂 801O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 1.412.286,00 z艂
rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 2.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.000,00 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 2.500,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 2.500,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 402.562,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 366.782,00 z艂
搂 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 8.780,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 21.000,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 6.000,00 z艂
rozdzia艂 80130 Szko艂y zawodowe o kwot臋 751.063,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 609.798,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 130.342,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 10.923,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 254.161,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 254.161,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 95.107,74 z艂
rozdzia艂 85395 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 95.107,74 z艂
Starostwo Powiatowe "Nauka - moj膮 szans膮" o kwot臋 1.328,99 z艂
搂 4117. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 0,01 z艂
搂 4127. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 0,02 z艂
搂 4307. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.189,02 z艂
搂 4309. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 139,94 z艂;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a" o kwot臋 20.865,75 z艂
搂 4177. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 9.350,00 z艂
搂 4179. Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 1.650,00 z艂
搂 4307. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 8.385,89 z艂
搂 4309. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.479,86 z艂;
Powiatowy Urz膮d Pracy "Ku藕nia Pracy" o kwot臋 72.913,00 z艂
搂 3117. 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 17.409,00 z艂
搂 3119. 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 3.072,00 z艂
搂 4017. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 32.312,00 z艂
搂 4019. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 5.701,00 z艂
搂 4117. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.346,00 z艂
搂 4119. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 1.824,00 z艂
搂 4307. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 1.438,00 z艂
搂 4309. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 254,00 z艂
搂 4417. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 473,00 z艂
搂 4419. Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 84,00 z艂.
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 381.295,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 328.071,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 328.071,00 z艂
rozdzia艂 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwot臋 53.224,00 z艂
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 51.150,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 2.074,00 z艂.

搂 5. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2015 o kwot臋 17.735,89 z艂 w 搂 950 Wolne 艣rodki, o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

搂 6. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Ryszard Berdzik

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-25 12:53:47
Data ostatniej modyfikacji : 25.02.2015 12:53
Liczba wy艣wietle艅 : 884licznik odwiedzin: 8131674