logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

UCHWA艁A NR V/17/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zm.: poz. 645, z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.1. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska o zakresie dzia艂ania: bud偶et, infrastruktura, inwestycje publiczne, architektura i budownictwo, gospodarka nieruchomo艣ciami, rozw贸j gospodarczy, promocja, ochrona 艣rodowiska, rolnictwa, rozw贸j wsi, le艣nictwo, gospodarka wodna, rybactwo 艣r贸dl膮dowe, geodezja, kartografia i kataster w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Bitenc Miros艂aw Andrzej,
2) Budynek Janusz Zenon,
3) Chmielewski Jacek,
4) Jaworski Jan Dominik,
5) Kr贸likowski Bart艂omiej,
6) Lipi艅ski Kazimierz,
7) St臋pie艅 Stanis艂aw,
8) To艂oczko Wiktor.

2. Powo艂uje si臋 Komisj臋 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o zakresie dzia艂ania: edukacja, kultura, sport, turystyka, ochrona zabytk贸w w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Chmielewski Jan Marek,
2) Cichacka El偶bieta,
3) Darczuk Walenty,
4) 艁uszczy艅ski Micha艂,
5) Ostolski Ariel,
6) To艂oczko Wiktor.

3. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego o zakresie dzia艂ania: ochrona zdrowia, pomoc spo艂eczna, wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, polityka prorodzinna, przeciwdzia艂anie bezrobociu, bezpiecze艅stwo obywateli, ochrona praw konsument贸w w sk艂adzie:
1) Berdzik Ryszard,
2) Budynek Janusz Zenon,
3) Chmielewski Jan Marek,
4) Cichacka El偶bieta,
5) Darczuk Walenty,
6) Jaworski Jan Dominik,
7) Kr贸likowski Bart艂omiej,
8) 艁uszczy艅ski Micha艂,
9) Pniewski Artur,
10) St臋pie艅 Stanis艂aw.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIKAutor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-11 14:17:46
Data ostatniej modyfikacji : 11.02.2015 14:17
Liczba wy艣wietle艅 : 847licznik odwiedzin: 8133161