logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
Uchwa艂a Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr V/16/15
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 27, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz 搂 52 ust. 2 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r. uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. oraz uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36, z 2001 r. Nr 36, poz. 843, Nr 50, poz. 1350, z 2003 r., Nr 38, poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141 i Nr 134 poz. 2697,
z 2015 r. poz. 147), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. W wyniku wybor贸w w g艂osowaniu tajnym, na cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, zosta艂 wybrany radny Walenty Darczuk.

搂 2. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-11 14:17:11
Data ostatniej modyfikacji : 11.02.2015 14:17
Liczba wy艣wietle艅 : 903licznik odwiedzin: 8133085