logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 4 lutego 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 4 lutego 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z III sesji nadzwyczajnej oraz IV sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia rezygnacji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 18);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej (proj. nr 16);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 17);
. Propozycje kandydat贸w przedstawia Starosta Pyrzycki,
. Wyb贸r komisji skrutacyjnej,
. G艂osowanie tajne.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady (proj. nr 3A);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2015 (proj. nr 15);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 10);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 11);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach (proj. nr 13);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (proj. nr 14);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2015 r. (proj. nr 12);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
19. Zamkni臋cie obrad V sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-27 13:30:33
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-27 13:30:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1596licznik odwiedzin: 13394687