logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego

UCHWA艁A NR IV/13/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego
do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w zwi膮zku z 搂 11 ust. 1 Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29 z p贸藕n. zm.), uchwala si臋 co nast臋puje:

搂 1. Do reprezentowania Powiatu Pyrzyckiego w Zgromadzeniu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego wyznacza si臋 Kazimierza Lipi艅skiego - Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu oraz Krzysztofa Kunce- Geodet臋 Powiatowego.

搂 2. Trac膮 moc:
1) 搂 5 uchwa艂y Nr XXX/172/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
2) uchwa艂a Nr V/31/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
3) uchwa艂a Nr III/11/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.



PRZEWODNICZ膭CY RADY

RYSZARD BERDZIK





Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-07 15:20:31
Data ostatniej modyfikacji : 07.01.2015 15:20
Liczba wy艣wietle艅 : 805



licznik odwiedzin: 8133094