logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015

UCHWA艁A NR IV/10/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2015 rok w wysoko艣ci 40.568.192,25z艂 z tego:

1. dochody bie偶膮ce 39.528.192,25 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 33.638.392,25 z艂
2) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.888.800,00 z艂
3) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000,00 z艂
2. dochody maj膮tkowe 1.040.000,00 z艂 w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.040.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 2, 3.

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2015 w wysoko艣ci 40.322.192,25z艂 z tego:

1. wydatki bie偶膮ce 38.333.456,03 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 34.432.392,25 z艂
2) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 5.888.800,00 z艂
3) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 1.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki maj膮tkowe 1.988.736,22 z艂 w tym:
1) wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 1.988.736,22 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 246.000,00 z艂 kt贸ra zostanie przeznaczona na:

1) sp艂at臋 rat kredyt贸w w kwocie 146.000,00 z艂
2) wykup papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 100.000,00 z艂.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu w wysoko艣ci 0,00 z艂 i rozchody bud偶etu powiatu w kwocie
246.000,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.


搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:

1. og贸ln膮 w wysoko艣ci 335.500,00 z艂
2. celow膮 w wysoko艣ci 260.336,22 z艂 z przeznaczeniem na:
a) realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 83.000,00 z艂,
b) wydatki maj膮tkowe 177.336,22 z艂.

搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 3.752.764,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 370.000,00z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
a) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) maj膮tkowych,
c) dotacji z bud偶etu powiatu, z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂am klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
5. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂,
6. udzielania pracownikom urz臋du zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnie艅 dyrektorom jednostek bud偶etowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

搂 10. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 stycznia 2015 r. i podlega og艂oszeniu: . w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, . na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF63.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 107.01.2015 15:09302
.PDF181.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 207.01.2015 15:09315
.PDF110.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 307.01.2015 15:10323
.PDF126.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 407.01.2015 15:10320
.PDF118.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 507.01.2015 15:10314
.PDF67.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 607.01.2015 15:10303
.PDF56.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 707.01.2015 15:10312
.PDF59.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 807.01.2015 15:10304
.PDF62.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 907.01.2015 15:10281
.PDF53.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 1007.01.2015 15:11297

Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-07 15:09:24
Data ostatniej modyfikacji : 07.01.2015 15:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1220licznik odwiedzin: 8131699