logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XL SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 29 pa藕dziernika 2014 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XL SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 29 pa藕dziernika 2014 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXVIII i XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za rok 2013 i sk艂adanych na koniec kadencji;
. Dyskusja.

8. Rozpatrzenie skarg S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu (nr 17/14 i 18/14). Projekt uchwa艂y nr 213.
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie podtrzymania stanowiska w odniesieniu do skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 pa藕dziernika 2014 r. (nr 19/14), projekt nr 214;
. Projekt uchwa艂y przedstawia przewodnicz膮cy rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Rozpatrzenie skargi pani Marioli Tyrki w zakresie dotycz膮cym dzia艂a艅 Starosty Pyrzyckiego oraz podleg艂ych mu pracownik贸w (nr 20/14);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
11. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2015 r. (projekt nr 211);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015 (projekt nr 212);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu Pyrzyckiego:
1) Sprawozdanie z prac Zarz膮du Powiatu,
2) Sprawozdanie sta艂ych komisji Rady,
3) Sprawozdanie z prac Rady Powiatu.
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozda艅.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
16. Zamkni臋cie obrad XL sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-10-20 12:55:44
Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-20 13:01:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1775

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  20.10.2014 11:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394858