logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 19 wrze艣nia do 22 pa藕dziernika 2013 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 19 wrze艣nia do 22 pa藕dziernika 2013 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1) 25 wrze艣nia 2013 r.
2) 30 wrze艣nia 2013 r.
3) 7 pa藕dziernika 2013 r.
4) 8 pa藕dziernika 2013 r.
5) 10 pa藕dziernika 2013 r.
6) 14 pa藕dziernika 2013 rI. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na rok 2014.
- W sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego Deklaracj臋 Legionowsk膮.
- W sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo艣ciach - Faza I".

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 w wysoko艣ci 326 237,46 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 projektu "Praktyki w UE szans膮 na sukces m艂odych technik贸w", wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej, dotacj臋 w wysoko艣ci 7 000 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci oraz dotacj臋 wysoko艣ci 21 375 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 porozumie艅 z organami administracji rz膮dowej, zmniejszeniu o kwot臋 102 085 z艂 uleg艂a dotacja dla Domu Pomocy Spo艂ecznej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮 nr 15/9, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym numer 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Dysponowanie terenem zwi膮zane jest
z budow膮 sieci gazowej przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie protoko艂贸w z przetarg贸w nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do przetarg贸w wystawiono budynek w Czernicach, w kt贸rym mie艣ci艂 si臋 dom dziecka, budynek przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach i lokal mieszkalny przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2
w Pyrzycach. Przetargi nie zosta艂y rozstrzygni臋te z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y i podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu jeszcze w tym roku nast臋pnych przetarg贸w przy obni偶eniu ceny wywo艂awczej.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 29 650 z艂 nast膮pi przez przeniesienie tych 艣rodk贸w z innych paragraf贸w, na kt贸rych wyst膮pi艂y oszcz臋dno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie 艣rodk贸w w 艂膮cznej wysoko艣ci 124 000 z艂 z wydatk贸w inwestycyjnych i zakup贸w inwestycyjnych na wynagrodzenia osobowe oraz na zakupy materia艂贸w i wyposa偶enia oraz 偶ywno艣ci i energii. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 4 942 z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d Starosty Pyrzyckiego dla nauczycieli i pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 艢rodki na ten cel pochodz膮 z ustawowego odpisu. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do rz膮dowego programu "Razem Bezpieczniej" i realizacj臋 w 2014 r. dw贸ch projekt贸w "Bezpieczny powiat" oraz "B膮d藕 widoczny - b膮d藕 bezpieczny". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 z zastrze偶eniem, 偶e wk艂ad w艂asny w projekcie "Bezpieczny powiat" zostanie rozdzielony na wszystkie jednostki bior膮ce udzia艂 w projekcie.
- W sprawie wniosku o wyb贸r sposobu post臋powania z archiwum akt osobowych Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach po zako艅czeniu jego likwidacji. Akta osobowe zostan膮 przekazane do archiwum Szpitala Powiatowego.

IV. Przyj臋to Informacje:
- Opieka spo艂eczna na terenie powiatu.
- Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych na terenie powiatu pyrzyckiego.
- Informacja o dzia艂alno艣ci ODR Barzkowice.
- Informacja z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i przygotowanie si臋 do zimy 2013/2014.
- Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅
i zakres ich wykorzystania.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2012/13.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
21 wrze艣nia
- Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze dla jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu powiatu pyrzyckiego na stadionie O艣rodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
22 wrze艣nia
- Zawody w w臋dkarstwie sp艂awikowym o Puchar Starosty Pyrzyckiego na zbiorniku Sicina.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
24 wrze艣nia
- Posiedzenie Konwentu Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie.

25 wrze艣nia
- II Festyn "
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-07 10:41:32
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-07 10:41:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1687licznik odwiedzin: 13393225