logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr V/29/03
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141 oraz 692, z 1996 r. Nr 24 poz. 110, z 1997 r. Nr 104 poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999 r. Nr 28 poz. 255, poz.256, Nr 84 poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz.1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382, poz.1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza si臋 zmian臋 za艂膮cznika do Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, uchwalonego uchwa艂膮 Nr 07/2003 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy tym zak艂adzie w dniu 24 lutego 2003 r., w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do uchwa艂y – w przypadku, gdy dyrektorem SPZOZ zostanie osoba nie b臋d膮ca lekarzem oraz w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do uchwa艂y – w przypadku, gdy dyrektorem SPZOZ zostanie osoba b臋d膮ca lekarzem.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-12 14:04:10
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-12 14:04:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2869licznik odwiedzin: 13394809