logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

UCHWA艁A NR XXXIII/178/2013
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721, zmiana
z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 209, poz. 1243 i 1244, Dz. U. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. Dz. U. poz. 986 i 1456, oraz z 2013 r. Dz. U. poz. 73 i 675) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2013 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:
1) Rehabilitacja zawodowa - 57 410 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu,
2) Rehabilitacja spo艂eczna - 755 911 z艂 z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 464 751 z艂
b) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 53 109 z艂,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 232 051 z艂,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych
- 6 000 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.

搂 3.

Traci moc uchwa艂a Nr XXVI/147/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-01-07 11:21:22
Data ostatniej modyfikacji : 2014-01-07 11:21:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1675licznik odwiedzin: 13394729