logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXI/165/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mariusza Norsesowicza na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (nr 14/13)


UCHWA艁A NR XXXI/165/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mariusza Norsesowicza na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (nr 14/13)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. 2013 poz. 595 zm.: poz. 645) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Mariusza Norsesowicza z dnia 23 wrze艣nia 2013 roku na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (nr 14/13) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

UZASADNIENIE:

Do Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 24 wrze艣nia 2013 roku wp艂yn臋艂a skarga pana Mariusza Norsesowicza z dnia 23 wrze艣nia 2013 roku na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zarejestrowana w rejestrze skarg pod poz. Nr 14.
Skarga dotyczy zwrotu koszt贸w us艂ugi sanitarno-transportowej ze szpitala w Pyrzycach do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim w wysoko艣ci 168,00 z艂. Tak膮 kwot臋 Skar偶膮cy poni贸s艂 za przewiezienie swojego ojca do plac贸wki w Gorzowie Wlkp., jak twierdzi przeni贸s艂 swojego ojca na "pro艣b臋, nie 偶膮danie".
Z przepisu jednoznacznie wynika, i偶 tzw. "pro艣ba" pacjenta to "偶膮danie" wypisania ze szpitala. W zwi膮zku z tym szpital nie m贸g艂 wzi膮膰 na siebie koszt贸w przewiezienia pacjenta ani te偶 odpowiedzialno艣ci za ewentualne negatywne konsekwencje zdrowotne u wypisanego pacjenta.
Skar偶膮cy przeniesienie ojca do innej plac贸wki t艂umaczy, i偶 jego ojciec wymaga艂 leczenia neurologicznego natomiast w szpitalu w Pyrzycach przebywa艂 na Oddziale Chirurgii Og贸lnej.
Komisja Spraw Spo艂ecznych badaj膮ca zasadno艣膰 skargi wys艂ucha艂a Skar偶膮cego, z-c臋 dyr. szpitala ds. lecznictwa pani膮 Ilon臋 M臋dzin oraz p.o. ordynatora Oddzia艂u Chirurgii Og贸lnej pana Zenona Czeraszkiewicza.
W post臋powaniu wyja艣niaj膮cym stwierdzono, 偶e pracownicy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do艂o偶yli wszelkich stara艅 aby pacjent zosta艂 prawid艂owo zdiagnozowany i aby trafi艂 na odpowiedni oddzia艂. W tym celu zosta艂 pacjent przewieziony do Szpitala w Szczecinie, gdzie przeprowadzono szereg konsultacji, w tym neurochirurgiczn膮, neurologiczn膮, wykonano badanie KT g艂owy. Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Unii Lubelskiej odm贸wi艂 przyj臋cia pacjenta. Pacjent zosta艂 odes艂any do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na Oddzia艂 Chirurgii Og贸lnej zgodnie z kwalifikacj膮 NFZ. R贸wnie偶 na oddziale w szpitalu w Pyrzycach pacjent by艂 poddany konsultacjom: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej i okulistycznej. Konsultacje te nie potwierdzi艂y konieczno艣ci podj臋cia specjalistycznego leczenia w innej plac贸wce. W my艣l art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, 艣wiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przys艂uguje bezp艂atny przejazd 艣rodkami transportu sanitarnego do najbli偶szego podmiotu leczniczego, udzielaj膮cego 艣wiadcze艅 we w艂a艣ciwym zakresie, i z powrotem w przypadkach konieczno艣ci podj臋cia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym lub wynikaj膮cych z potrzeby zachowania ci膮g艂o艣ci leczenia.
Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) wypisanie pacjenta ze szpitala nast臋puje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych w tym przedsi臋biorstwie;
2) na 偶膮danie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w spos贸b ra偶膮cy narusza porz膮dek lub przebieg procesu udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, 偶e odmowa lub zaprzestanie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych mo偶e spowodowa膰 bezpo艣rednie niebezpiecze艅stwo dla jego 偶ycia lub zdrowia albo 偶ycia lub zdrowia innych os贸b.
W opisanej sytuacji wypisanie pacjenta ze Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nast膮pi艂o na "偶膮danie".
Natomiast wg. Zapewnie艅 reprezentant贸w szpitala Powiatowego w Pyrzycach by艂 on w stanie zapewni膰 odpowiednie leczenie pacjenta zgodnie ze wskazaniami uj臋tymi w konsultacjach.
Wobec powy偶szego skarga zosta艂a uznana za niezasadn膮.
jk
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 11:52:02
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 11:52:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2041licznik odwiedzin: 13394683