logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXXI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 23 pa藕dziernika 2013 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 23 pa藕dziernika 2013 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXX sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadcze艅 maj膮tkowych w roku 2013 i wynikach jej realizacji;
. Dyskusja.

8. Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres ich wykorzystania;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2012/2013;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Opieka Spo艂eczna na terenie powiatu:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
c) Dom Pomocy Spo艂ecznej.
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych oraz Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

11. Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014 (proj. 163);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na rok 2014; (proj. 164);
. Opinia Komisji Bud偶etowej,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Rozparzenie skargi pana Mariusza Norsesowicza na dzia艂alno艣膰 dyrektora Szpitala Powiatowego (nr 14/13);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Rozpatrzenie skargi S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (nr 15/13);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Nota sygnalizacyjna Urz臋du Kontroli Skarbowej;
. Stanowisko Zarz膮du Powiatu,
. Stanowisko Komisji Bud偶etowej,
. Projekt uchwa艂y przedstawia przewodnicz膮cy rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
19. Zamkni臋cie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-10-10 11:50:54
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-10 11:50:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1814licznik odwiedzin: 13394724