logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego oraz dyrektora Domu Dziecka w Czernicach

Uchwa艂a Nr XIX/111/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego oraz dyrektora Domu Dziecka w Czernicach

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p贸藕. zm. Dz. U. Nr 49 poz. 509 z 2001 r., Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Nr 169, poz. 1387, Nr 130, poz. 1188 z 2003 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Rozpatruj膮c skarg臋 na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego oraz dyrektora Domu Dziecka w Czernicach wniesion膮 przez pana Boles艂awa Strzelca Przewodnicz膮cego Oddzia艂owej Sekcji Emeryt贸w i Rencist贸w Zwi膮zku Nauczycielstwa Polskiego w Jaros艂awiu dotycz膮c膮 odm贸wienia emerytce pani Zofii Rupnickiej przekazania 5% odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych, uznaje si臋 skarg臋 za nieuzasadnion膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu, zobowi膮zuj膮c go do zawiadomienia o odmownym za艂atwieniu skargi poprzez przes艂anie skar偶膮cemu odpisu niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

ADAM KAMI艃SKI


UZASADNIENIE

1. Pani Zofia Rupnicka, kt贸ra pracowa艂a w Domu Dziecka w Czernicach i przesz艂a na emerytur臋 w 1986r., zamieszkuje w Jaros艂awiu i dotychczas korzysta艂a z Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jaros艂awiu.

2. Dyrektor Domu Dziecka w Czernicach odm贸wi艂a w 2004 r. wyodr臋bnienia z ZF艢S Domu Dziecka przekazania 5% odpisu na Scentralizowany Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli Emeryt贸w przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaros艂awiu.

3. Starosta Pyrzycki nie dopatrzy艂 si臋 podstaw do ingerencji w decyzj臋 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, gdy偶 jego dzia艂anie nie narusza obowi膮zuj膮cych przepis贸w (art. 53 Karty Nauczyciela).

4. Pani Zofia Rupnicka w roku 2003 by艂a uj臋ta w wykazie zbiorczym nauczycieli b臋d膮cych emerytami i rencistami Gminy Miejskiej Jaros艂aw i dotacja na pokrycie odpisu na ZF艢S na ww. przekazana by艂a na Scentralizowany Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli i Emeryt贸w przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jaros艂awiu.

5. W roku 2004 pani Zofia Rupnicka nadal jest uj臋ta na li艣cie uprawnionych do ZF艢S Urz臋du Miasta Jaros艂aw w wyniku czego odpis na jej rzecz do Scentralizowanego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Gminie Miejskiej Jaros艂aw pokryty zosta艂 subwencj膮 o艣wiatow膮 og贸ln膮 (art. 71 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego Dz.U. Nr 203 poz.1966).Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-04 15:34:13
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-04 15:34:13
Liczba wy艣wietle艅 : 3134licznik odwiedzin: 13394904