logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 29/2004
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci. Na wniosek W贸jta Gminy Bielice o zwrotne przej臋cie dzia艂ki zbudowanej budynkiem o艣rodka zdrowia i budynkiem mieszkalnym. W zwi膮zku z wp艂ywaj膮cymi wnioskami o wykup lokali mieszkalnych zasadnym jest przej臋cie przez powiat wydzielonej dzia艂ki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gara偶ami w celu doprowadzenia do ich sprzeda偶y. Zarz膮du przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 dwa projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004. Pierwszy dotyczy艂 zmian wynikaj膮cych z prognozowanym zwi臋kszeniem dochod贸w wynikaj膮cym ze zwi臋kszenia cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej, przyznania 艣rodk贸w z rezerwy subwencji og贸lnej oraz przyznania przez Wojewod臋 dotacji na modernizacj臋 drogi powiatowej nr 41-623 Mechowo-Letnin. Drugi projekt dotyczy艂 zmian zwi膮zanych z wprowadzeniem do bud偶etu 艣rodk贸w finansowych z emisji obligacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do realizacji tego wniosku i przygotowania uchwa艂y Zarz膮du.
Starosta przedstawi艂 wniosek kierownika PCPR o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Wydatki dotycz膮 udzielania pomocy na kontynuowanie nauki oraz na wyp艂at臋 usamodzielnie艅 dla wychowank贸w plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych. 艢rodki na ten cel pochodz膮 z dotacji Wojewody, lecz jej wysoko艣膰 jest niedoszacowana. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, podj膮艂 decyzj臋, aby wyst膮pi膰 do Wojewody w tej sprawie i wnioskowa膰 o zwi臋kszenie dotacji.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie sprzeda偶y dzia艂ki rolnej o pow. 0,25 ha b臋d膮cej w u偶ytkowaniu Domu Dziecka w Czernicach. Agencja Nieruchomo艣ci Rolnych prosi o zaj臋cie stanowiska w tej sprawie. Zarz膮d Powiatu nie wyra偶a ch臋ci nabycia tej dzia艂ki i wyra偶a zgod臋 na jej sprzeda偶 w drodze przetargu.
Z kolei Starosta przedstawi艂 projekt decyzji o warunkach zabudowy nieruchomo艣ci nr 317/1 w obr臋bie geodezyjnym Miel臋cin gm. Pyrzyce. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

J贸zef Burcan Likwidator SPZOZ w Pyrzycach poprosi艂 o korekt臋 zobowi膮za艅 pracowniczych z tytu艂u um贸w cywilno-prawnych. Korekta dotyczy艂aby przeniesienia niekt贸rych zobowi膮za艅 z grupy pracowniczych do grupy zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w cywilno-prawnych. Zarz膮d przed podj臋ciem decyzji w tej sprawie zleci艂 Likwidatorowi uzyskanie opinii prawnej, co do mo偶liwo艣ci wprowadzania takich zmian po zatwierdzeniu bilansu.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Czernicach. Z uwagi na niejasno艣ci w informacji i pytania cz艂onk贸w Zarz膮du postanowiono zaprosi膰 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du w celu wyja艣nienia wszelkich spraw zwi膮zanych z funkcjonowaniem jednostki.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli zarz膮dzania ruchem drogowym przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym. W celu szerszego om贸wienia tego zagadnienia zaproponowa艂 spotkanie Zarz膮du z udzia艂em dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 6 sierpnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-08-19 08:06:40
Data ostatniej modyfikacji : 2004-08-19 08:06:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2947licznik odwiedzin: 13394804