logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 48/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 48/2012
z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy o kwot臋 388 z艂, kt贸ra wynika z rozliczenia projektu "Doce艅 siebie", dofinansowywanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 4 147 z艂
z przeznaczeniem na realizacj臋 zada艅 z zakresu nadzoru budowlanego oraz kwot臋 388 z艂 z rozliczenia projektu "Doce艅 siebie". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Upowa偶nienie obejmuje prowadzenie post臋powa艅 i wydawanie zezwole艅 kategorii I na przejazdy pojazd贸w nienormatywnych w czasie nieobecno艣ci dyrektora. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wezwaniu do usuni臋cia naruszenia prawa wystosowanym do Rady Powiatu Pyrzyckiego przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych. Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych wzywa do uchylenia uchwa艂y
Nr XLI/235/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r., kt贸r膮 przed艂u偶ono termin post臋powania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach lub skr贸cenia okresu likwidacji do 31 grudnia 2012 r. J贸zef Burcan likwidator SPZOZ wyja艣ni艂, 偶e przed Wojew贸dzkim S膮dem Administracyjnym w Szczecinie by艂y ju偶 rozpatrywane tego rodzaju skargi na uchwa艂臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego przed艂u偶aj膮c膮 termin post臋powania likwidacyjnego SPZOZ w Pyrzycach, wniesione przez wierzycieli szpitala. S膮d skargi te oddali艂 ze wzgl臋du na brak interesu po stronie skar偶膮cych. Stanowisko to podzieli艂 Naczelny S膮d Administracyjny rozpoznaj膮c skarg臋 kasacyjn膮 od wyroku. Po up艂ywie wskazanego terminu i braku odpowiedzi ZUS mo偶e wnie艣膰 skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego. Skarg臋 mo偶e te偶 wnie艣膰 po podj臋ciu przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂y o odrzuceniu wezwania do naruszenia prawa. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nale偶y podj膮膰 dzia艂ania zmierzaj膮ce do zawarcia porozumienia z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych mimo tego nale偶y dotrzyma膰 terminu i na sesji nadzwyczajnej podj膮膰 stosown膮 uchwa艂臋.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 08:59:48
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 08:59:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1444licznik odwiedzin: 13394776