logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 27/2004
z dnia 20 lipca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 projekt Uchwa艂y Rady powiatu w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Uchwa艂a ma na celu zawarcie porozumienia, kt贸re umo偶liwi dokonywanie specjalistycznych bada艅 lekarskich poborowych na miejscu ponadto ograniczy ono koszty podr贸偶y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Uchwa艂a dotyczy艂a skierowania Reginy Brasel, Henryka Dziur偶y艅skiego, Emilii 艁臋gowskiej i J贸zefy Kurosz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

W dalszej cz臋艣ci spotkania Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora ZOL-u o przesuni臋cie terminu przedstawienia wynik贸w zak艂adu za miesi膮c czerwiec 2004 r. do 26 lipca 2004 r. Powodem zmiany daty przedstawienia sprawozdania jest fakt, i偶 dyrekcja Szpitala Powiatowego oszacowa艂a rzeczywiste koszty utrzymania 1 m2 budynku, kt贸re b臋d膮 mia艂y istotny wp艂yw na wynik finansowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 terminu z艂o偶enia sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Prezesa Zarz膮du Zwi膮zku Kombatant贸w o dofinansowanie bada艅 lekarskich i laboratoryjnych dla cz艂onk贸w zwi膮zku. Zgodnie z opini膮 radcy prawnego mo偶na sfinansowa膰 badania ze 艣rodk贸w, PCPR lub z dotacji udzielonych przez powiat. Z pisma PCPR jednoznacznie wynika, i偶 nie dysponuje ono 艣rodkami na sfinansowanie bada艅 kombatant贸w. W bud偶ecie powiatu nie ma dodatkowych 艣rodk贸w, z kt贸rych powy偶sze badania mog艂yby by膰 dofinansowane w zwi膮zku, z czym Zarz膮d nie ma mo偶liwo艣ci uczestniczy膰 w kosztach bada艅. Jednak偶e wniosek zostanie skierowany do dalszego rozpatrzenia przez odpowiednie jednostki powiatu. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Rady So艂eckiej w Mechowie o uwzgl臋dnienie budowy chodnika na odcinku drogi Mechowo-Letnin do cmentarza. Robert Betyna zaznaczy艂, i偶 w bud偶ecie nie ma 艣rodk贸w na realizacj臋 takiego zadania. Po raz kolejny b艂臋dem sta艂o si臋, 偶e na etapie projektowania nie konsultowano dokumentacji z mieszka艅cami. Realizowana inwestycja z udzia艂em 艣rodk贸w unijnych w obecnym stanie nie mo偶e by膰 modyfikowana o element chodnika. Decyzj膮 Zarz膮du wniosek zosta艂 skierowany do Komisji bud偶etowej celem wydania stosownej opinii w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 113/2 w obr臋bie geodezyjnym Nr 6 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 210 w obr臋bie geodezyjnym Lubatowo, gm. Przelewice,
- nieruchomo艣ci nr 34/29 w obr臋bie geodezyjnym Nr 2 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 17/13 w obr臋bie geodezyjnym Nr 11 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 34 w obr臋bie geodezyjnym Nr 7 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 14 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach,
- nieruchomo艣ci nr 85 w obr臋bie geodezyjnym Nowielin, gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 70/1 w obr臋bie geodezyjnym Nr 5 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 158/3 w obr臋bie geodezyjnym Gi偶yn, gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 113 w obr臋bie geodezyjnym 呕ab贸w. gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 17/12 w obr臋bie geodezyjnym Nr 11 m. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 193/2 w obr臋bie geodezyjnym Turze, gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 193/1 w obr臋bie geodezyjnym Turze, gm. Pyrzyce
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

W dalszej cz臋艣ci spotkania Wicestarosta poprosi艂 dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Ryszarda Grzesiaka o przedstawienie wynik贸w finansowych Szpitala Powiatowego za miesi膮c czerwiec 2004 r. Z informacji przedstawionych przez dyrektora SP wynika, i偶 sytuacja w czerwcu uleg艂a nieznacznemu pogorszeniu w por贸wnaniu do poprzedniego miesi膮ca. Na taki stan rzeczy wp艂yn臋艂y m.in. zap艂ata faktury za us艂ugi medyczne 艣wiadczone w maju obci膮偶aj膮ce miesi膮c czerwiec, obs艂uga informatyczna, zwi臋kszenie liczby zatrudnionych piel臋gniarek ponadto wzrost cen lek贸w, 艣rodk贸w opatrunkowych, dezynfekcyjnych itp. znaczn膮 cz臋艣膰 poniesionych koszt贸w tworz膮 r贸wnie偶 media. R. Grzesiak zasugerowa艂 ewentualn膮 wymian臋 okien i uszczelnienie c.o. w celu zmniejszenia koszt贸w utrzymania w okresie zimowym oraz ewentualn膮 likwidacje OJOM-u i rozbudow臋 oddzia艂u kardiologii. W zamy艣le jest r贸wnie偶 zakup usg, kt贸rego koszt po cz臋艣ci ma pokry膰 burmistrz. Pani Korzeniewicz zwr贸ci艂a uwag臋, i偶 oddzia艂 chirurgii wykazuje bardzo du偶e koszty. Pan Rybkowski zapyta艂 o r贸偶nice w kosztach, jakie wyst臋puj膮 mi臋dzy poradniami specjalistycznymi a poradni膮 K. Pan Betyna zwr贸ci艂 uwag臋 na wysoko艣膰 us艂ug informatycznych i us艂ug obcych jak r贸wnie偶 poprosi艂 o wyja艣nienie czy wszystkie zafakturowane us艂ugi zostan膮 pokryte przez NFZ. W膮tpliwo艣ci Pana Betyny wzbudzi艂 r贸wnie偶 fakt czy szpital b臋dzie w stanie pokry膰 koszty energii cieplnej w okresie grzewczym. Po wys艂uchaniu wyja艣nie艅 dyrektora SP Zarz膮d sprawozdanie przyj膮艂 i zatwierdzi艂 wyp艂at臋 wynagrodzenia dyrektora SP w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Zarz膮d uzgodni艂, i偶 decyzje odno艣nie wynagrodze艅 dyrektor贸w Szpitala Powiatowego i ZOL winny by膰 omawiane i ustalane bez obecno艣ci zainteresowanych.
Krajowe Stowarzyszenie So艂tys贸w wyst膮pi艂o z propozycj膮 zorganizowania szkolenia na trener贸w w wojew贸dztwie zachodniopomorskim, kt贸rych zadaniem b臋dzie przygotowywanie programu odnowy wsi. Zarz膮d zdecydowa艂, i偶 przeka偶e pismo do Oddzia艂u Powiatowego "Barzkowic" z pro艣b膮 o wydelegowanie jednej osoby na szkolenie.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂, 偶e Pan K臋dziora wyst膮pi艂 do Zarz膮du o wyp艂at臋 odszkodowania za poniesione szkody. W wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za Zarz膮d zdecydowa艂, i偶 podejmie dalsze rozwa偶ania po otrzymaniu opinii prawnej w tej sprawie.
W dalszej cz臋艣ci spotkania Wicestarosta przypomnia艂 o zwo艂aniu w najbli偶szym czasie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Z uwagi na potrzeb臋 dok艂adnego ustalenia zmian w uchwale bud偶etowej z uwzgl臋dnieniem wniosk贸w o dofinansowanie jednostek, ewentualne odbycie sesji nadzwyczajnej b臋dzie planowane w po艂owie sierpnia 2004 r.

Ad. 7.

Robert Betyna poprosi艂 o to, aby na nast臋pne posiedzeniu Zarz膮du zaprosi膰 dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej Pana Tadeusza Tyrchniewicza, aby przedstawi艂 sprawozdanie finansowo-rzeczowe za I p贸艂rocze 2004 r. z wynik贸w dzia艂alno艣ci Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach.
Nast臋pnie poproszono Pana Andrzeja Jakie艂臋 o kr贸tkie wyja艣nienie zasad przyznawania stypendi贸w ze 艣rodk贸w unijnych. Dyrektor Wydz. OKSiT poinformowa艂, i偶 w dniu dzisiejszym odb臋dzie si臋 szkolenie zorganizowane przez Urz膮d Wojew贸dzki maj膮ce na celu wyja艣nienie wszelkich w膮tpliwo艣ci. W szkoleniu uczestniczy膰 b臋d膮 przedstawiciele wszystkich s膮siaduj膮cych powiat贸w. Poinformowa艂 r贸wnie偶, 偶e wniosek o stypendium mog膮 sk艂ada膰 uczniowie szk贸艂, dla kt贸rych powiat jest organem prowadz膮cym, a jednocze艣nie pochodz膮cych z obszar贸w wiejskich lub miejscowo艣ci poni偶ej 5.000 mieszka艅c贸w oraz studenci zameldowani na terenie powiatu.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka

Pyrzyce, dnia 20 lipca 2004 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-28 12:12:04
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-28 12:12:04
Liczba wy艣wietle艅 : 4154

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  26.07.2004 10:17poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  26.07.2004 08:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394711