logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 26/2004
z dnia 6 lipca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wsp贸艂pracy z Powiatow膮 Stacj膮 Sanitarno-Epidemiologiczn膮 w Pyrzycach. Dyrektor Stacji wnioskuje o zmodyfikowanie umowy najmu pomieszcze艅 b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Powiatu, wyremontowanie pomieszcze艅 biurowych i socjalnych oraz wyposa偶enia w komputer stacjonarny i dwa laptopy.
Umowa najmu obowi膮zuje do ko艅ca marca 2006 r. z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia. Je偶eli opinia prawna w sprawie zmiany tej umowy b臋dzie pozytywna, to zostanie podpisana umowa u偶yczenia na czas nieokre艣lony. W celu po艂膮czenia pomieszcze艅 Stacji w jednej cz臋艣ci budynku, zostan膮 przeprowadzone rozmowy z notariuszem na temat zamiany zajmowanego przez niego pomieszczenia.
W kwestii remontu pomieszcze艅 nale偶y wcze艣niej dokona膰 kalkulacji koszt贸w. Starostwo jest w stanie przekaza膰 jeden komputer natomiast w sprawie laptop贸w zostan膮 przeprowadzone rozmowy z w贸jtami i burmistrzami, kt贸rzy deklarowali wsparcie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o w Pyrzycach dotyczy艂 nieodp艂atnego przydzielenia pomieszcze艅. Starosta uzasadni艂, 偶e Ko艂o w Pyrzycach przekszta艂ca si臋 w oddzia艂 powiatowy i powiat powinien w jaki艣 spos贸b udzieli膰 pomocy. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e w takim przypadku inne organizacje powiatowe b臋d膮 chcia艂y skorzysta膰 z takiej pomocy. Piotr Rybkowski spyta艂, jakimi pomieszczeniami dysponuje Powiat. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e w Ratuszu jest jedno wolne pomieszczenie, ale przylega ono do pomieszczenia zajmowanego przez Biuro Geodezyjne. W艂a艣ciciel Biura zg艂asza艂 ch臋膰 jego wynaj臋cia i je偶eli si臋 zdecyduje, to zawarcie z nim umowy najmu by艂by korzystniejsze ni偶 nieodp艂atne u偶yczenie Zwi膮zkowi.
Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tak膮 ocen膮 i zdecydowa艂, aby skonsultowa膰 si臋 z w艂a艣cicielem Biura Geodezyjnego i po uzyskaniu jego stanowiska podejmie decyzj臋 w tej sprawie.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w finansowych na zadania w艂asne Powiatowego Urz臋du Pracy. W posiedzeniu Zarz膮du nie uczestniczy艂 Skarbnik Powiatu, dlatego zdecydowano od艂o偶y膰 rozpatrzenie tego wniosku do czasu uzyskania opinii Skarbnika.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 faktury do zap艂aty za wycen臋 maj膮tku ruchomego przekazanego z SPZOZ do Szpitala Powiatowego i ZOL. Wcze艣niej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na pokrycie tego wydatku i zaakceptowa艂 przedstawione faktury w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji. Termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 282 100 z艂 up艂yn膮艂 z ko艅cem czerwca 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie terminu sp艂aty do ko艅ca roku 2004 r.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przegl膮d贸w podstawowych i szczeg贸艂owych most贸w w ci膮gach dr贸g powiatowych ...”. Zadanie to wymagane jest ustawowo. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
– nieruchomo艣ci nr 55/1 przy ul. Lipia艅skiej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 103 w obr臋bie geodezyjnym Letnin gm. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 104 w obr臋bie geodezyjnym Letnin gm. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 250/1 w obr臋bie geodezyjnym Miel臋cin gm. Pyrzyce,
– nieruchomo艣ci nr 19/1 przy ul. Ogrodowej w Pyrzycach,
– plan贸w miejscowych gminy Kozielice.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 protoko艂y z kontroli Komisji Rewizyjnej w Szpitalu Powiatowym, kontroli Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Domu Pomocy Spo艂ecznej i kontroli w zakresie prawid艂owo艣ci wykonywania przez Starost臋 zada艅 wynikaj膮cych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W oparciu o zapisy w protokole z kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej dotycz膮ce realizacji programu naprawczego oraz formy prawnej u偶ytkowania budynku filii w Lipianach. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o zobowi膮zaniu dyrektora DPS do przedstawienia sprawozdania z dotychczasowej realizacji i planowanych dzia艂a艅 w ramach programu naprawczego. W zwi膮zku z tym, ze z ko艅cem br. wygasa termin u偶yczenia budynku filii DPS w Lipianach nale偶y powt贸rnie wyst膮pi膰 do Rady Miejskiej i Burmistrza Lipian z wnioskiem o ustanowienie na tej nieruchomo艣ci prawa u偶ytkowania.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 6 lipca 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-26 09:50:03
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-26 09:50:03
Liczba wy艣wietle艅 : 3184licznik odwiedzin: 13394890