logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 27 kwietnia 2012 r.
2. 8 maja 2012 r.
3. 16 maja 2012 r.
4. 22 maja 2012 r.
5. 29 maja 2012 r.
6. 6 czerwca 2012 r.
7. 11 czerwca 2012 r.
8. 12 czerwca 2012 r.
9. 19 czerwca 2012 r.
10. 26 czerwca 2012 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013.
- W sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego programu rozwoju pieczy zast臋pczej
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012-2014.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego przeciwdzia艂ania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Pyrzyckim w latach 2012-2017.
- W sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach.
- W sprawie nadania statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Zmiany bud偶etu wynika艂y ze zmian w wysoko艣ciach dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustala si臋 dotacj臋 dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie na rok 2012, w wysoko艣ci 3 667,87 z艂 na jednego wychowanka miesi臋cznie.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Przed艂u偶ono powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Teresie Mamos.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu na dzia艂k臋 nr 15/5 z drogi wewn臋trznej oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 15/9, obr臋b 12 miasta Pyrzyce. Wykonanie zjazdu ma na celu po艂膮czenie dzia艂ki z drog膮 publiczn膮.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu i doj艣cia do dzia艂ki nr 7/6 i nr 7/7 z drogi wewn臋trznej oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 7/5, obr臋b 12 miasta Pyrzyce. Wykonanie zjazdu i doj艣cia ma na celu po艂膮czenie dzia艂ek z drog膮 publiczn膮.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
ul. Boles艂awa Chrobrego w Stargardzie Szczeci艅skim w celu zaliczenia jej
do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych. Uchwa艂a dotyczy艂a czterech dr贸g
z terenu powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz na przeprowadzenie remont贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU zaleconych przez Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego.
- W sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u偶ytkowej lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Stawki te nie by艂y aktualizowane od 2001 roku i w przypadku mieszka艅 przy ul. Niepodleg艂o艣ci
w Pyrzycach nie pokrywa艂y koszt贸w zarz膮du. Zarz膮d zdecydowa艂, aby dotychczasow膮 stawk臋 bazow膮 3,80 z艂 podnie艣膰 do 4,20 z艂.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie p艂atno艣ci za wynajem sal dla Spo艂ecznego Gimnazjum w Pyrzycach. Od marca 2012 r. Gimnazjum nie ma 艣rodk贸w na regulowanie p艂atno艣ci. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1, kt贸ry wydzier偶awia pomieszczenia otrzyma wynagrodzenie dopiero w sierpniu 2012 r., po otrzymaniu przez Gimnazjum subwencji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie p艂atno艣ci do sierpnia 2012 r.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki te znajduj膮 si臋 w subwencji o艣wiatowej
i s膮 przekazywane do plac贸wek o艣wiatowych, kt贸re rozdysponowuj膮 je zgodnie
z wewn臋trznymi regulaminami. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 艣rodk贸w, kt贸re zostan膮 przekazane w dw贸ch transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 88 584 z艂, co stanowi 75 % nale偶nych 艣wiadcze艅, w terminie do 31 maja, a druga do ko艅ca wrze艣nia bie偶膮cego roku.
- W sprawie wniosku o przekazanie Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1 艣rodk贸w na sfinansowanie remontu instalacji odwadniaj膮cej szko艂臋. Koszt inwestycji wyni贸s艂 15 000 z艂. Zarz膮d wcze艣niej pozytywnie zaopiniowa艂 konieczno艣膰 przeprowadzenia remontu instalacji odwadniaj膮cej i wyrazi艂 zgod臋 na zap艂acenie za ten remont.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na monitoring niebezpiecznych miejsc w mie艣cie Pyrzyce. Zarz膮d przeznaczy艂 na to zadanie 53 000 z艂 i w post臋powaniu przetargowym zosta艂 wy艂oniony wykonawca, kt贸ry zrezygnowa艂 z podpisania umowy. W takim przypadku mo偶na zawrze膰 umow臋 z jednym z pozosta艂ych oferent贸w, kt贸ry zaproponowa艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋 lub uniewa偶ni膰 przetarg. Najkorzystniejsza oferta, z艂o偶ona przez PHU Aura wynosi 53 076,96 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w do tej kwoty.
- W sprawie protoko艂u z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu. Nieruchomo艣ciami wystawionymi na sprzeda偶 by艂y dzia艂ki po艂o偶one przy zbiegu ulic M艂odych Technik贸w i S艂owackiego w Pyrzycach. Z powodu braku oferent贸w przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o przyst膮pienie do projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach". Celem projektu jest budowa sieci komputerowej, wymiana cz臋艣ci komputer贸w, monitor贸w i serwera oraz utworzenie bezprzewodowego punktu darmowego dost臋pu do internetu
i zakup dw贸ch infomat贸w. Istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinasowania,
w wysoko艣ci 75 % koszt贸w realizacji tego projektu z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji. Przy warto艣ci projektu 213 tys. z艂 wk艂ad w艂asny wyni贸s艂by ok. 53 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wdro偶enie tego projektu w roku 2013.
- W sprawie najmu lokalu nr 26 przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2. Najemca lokalu nie mieszka w nim i mieszkanie zosta艂o zad艂u偶one. Zarz膮d rozpatrywa艂 wcze艣niej t臋 spraw臋 i wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia w sprawie sp艂at zad艂u偶enia, pomimo podstaw do rozwi膮zania umowy z najemc膮 za nielegalny podnajem mieszkania osobom trzecim. Obecnie sytuacja si臋 powt贸rzy艂a. Mieszkanie jest wynajmowane bez zgody w艂a艣ciciela, kt贸rym jest Powiat Pyrzycki. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wypowiedzeniu umowy najmu i wystawieniu mieszkania na sprzeda偶.
- W sprawie wyst膮pienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o potwierdzenie nabycia przez Powiat Pyrzycki prawa w艂asno艣ci dzia艂ek ewidencyjnych nr 1/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3 i 12/3 w obr臋bie Trzeb贸rz w gminie Kozielice. Wymienione dzia艂ki pozostaj膮 w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych, jednak stanowi膮 drog臋 publiczn膮 nr 1555Z Pyrzyce - Tety艅 - Za艂臋偶e, og贸lnodost臋pn膮 i nie jest na nich prowadzona gospodarka le艣na. Przekazanie na w艂asno艣膰 tych grunt贸w umo偶liwi wykonywanie przez powiatu obowi膮zk贸w zarz膮dcy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na z艂o偶enie takiego wniosku.
- W sprawie organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. W tym roku b臋d膮 one odbywa艂y si臋 na terenie przyleg艂ym do Starostwa i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Organizatorzy zwr贸cili si臋 z pro艣b膮 o udost臋pnienie parkingu i terenu Starostwa, chocia偶 miasto dysponuje w艂asnymi terenami doskonale nadaj膮cymi si臋 do tego celu. W trosce o bezpiecze艅stwo szko艂y i Starostwa, Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na udost臋pnienie parkingu i zdecydowa艂 o zamkni臋ciu wej艣cia na teren, kt贸ry jest ogrodzony.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie remontu sztucznej nawierzchni boiska przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Uszkodzenia nawierzchni boiska s膮 tak rozleg艂e, 偶e dalsze u偶ytkowanie boiska jest niedopuszczalne. Aby mo偶na by艂o z niego nadal korzysta膰 nale偶y dokona膰 napraw. W bud偶ecie powiatu na rok 2012, w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport, zaplanowano na ten cel kwot臋 36 tys. z艂. Oferta na wykonanie napraw opiewa na kwot臋 41 672 z艂 i daje 36 miesi臋cy gwarancji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 przy za艂o偶eniu, 偶e pozosta艂a cz臋艣膰 koszt贸w zostanie pokryta z oszcz臋dno艣ci w wydatkach z tego dzia艂u.
- W sprawie propozycji zada艅 wsp贸艂finansowanych z bud偶etu Unii Europejskiej, kt贸re mog膮 zosta膰 uj臋te we wniosku na modernizacj臋 i budow臋 dr贸g. Wniosek taki, zawieraj膮cy inwestycje z terenu ca艂ego wojew贸dztwa, jest przygotowywany przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Proponuje si臋 przebudow臋 drogi nr 1576Z na odcinku Lucin-Jesionowo, wykonanie nowej nawierzchni drogi nr 1575Z Jesionowo - granica powiatu
i przebudow臋 drogi nr 1712Z na odcinku Wierzbno-Koszewo. Koszt tych inwestycji jest szacowany na 6,8 mln z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 t臋 propozycj臋.
- W sprawie wniosku o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dzia艂ki pod drog膮 powiatow膮. Dzia艂ka znajduje si臋 wzd艂u偶 drogi powiatowej B臋dgoszcz-Chab贸wko. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ustanowienie trwa艂ego zarz膮du.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zawarcie ugody z wierzycielem SPZOZ w Pyrzycach w Likwidacji. Po negocjacjach firma Aesculap Chifa rezygnuje
z roszcze艅 do 70 % odsetek tj. 75 588 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przeznaczenie 艣rodk贸w na przebudow臋 wjazdu na teren Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie tego zadania ze 艣rodk贸w Starostwa.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu
na ochron臋 艣rodowiska. Inwestycje maj膮 na celu regulacj臋 stosunk贸w wodnych
w rejonie dr贸g powiatowych. Koszt inwestycji jest szacowany na 12 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne u偶yczenie kombajnu BIZON Z056, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, dla stowarzyszenia Technik. Stowarzyszenie b臋dzie wykorzystywa艂o kombajn prowadz膮c kursy operator贸w. Wypracowany zysk b臋dzie wykorzystywany na potrzeby szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii w sprawie odwo艂ania kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na z艂o偶enie wniosku o dotacj臋 Fundacji Orange i zabezpieczenie wk艂adu w艂asnego. Dotacja b臋dzie przeznaczona na prowadzenie dodatkowych zaj臋膰 z uczniami. Wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci 10 % dotacji tj. 4 770,60 z艂 zostanie sfinansowany z rezerwy o艣wiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z realizacji bud偶etu za 2011 rok.
- Skonsolidowany bilans Powiatu Pyrzyckiego na koniec roku 2011.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego.
- Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Kultura fizyczna i turystyka szeroko poj臋ta na terenie powiatu pyrzyckiego.
- Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej na rok 2011 w Powiecie Pyrzyckim.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

26 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie maturzyst贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Targi edukacyjne "Twoja kariera Tw贸j sukces" w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
27 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie maturzyst贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
28 kwietnia
- V Przelewickie Dni Folwarku.
1 maja
- Polsko-Niemieckie spotkania taneczne "O kwiat lipy" w Lipianach.
- Obchody Dnia Stra偶aka w Jesionowie.
3 maja
- Uroczyste obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Obchody Dnia Drogowca.
4 maja
- Spotkanie z delegacj膮 Niemiecko-Polskiego Towarzystwa z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, w zwi膮zku z przygotowywaniem wsp贸lnego projektu pn. "Polski tydzie艅".
- IV Wiosenny festiwal kulinarny "Swojsko z charakterem" w Kozielicach.
- Mi臋dzygminne obchody Dnia Stra偶aka.
8 maja
- Obchody rocznicy zako艅czenia II wojny 艣wiatowej.
9 maja
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
11 maja
- Konferencja otwieraj膮ca Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.
12 maja
- VII Pyrzyckie Biegi Uliczne.
- Eliminacje regionalne do okr臋gowej olimpiady w zapasach w stylu wolnym kobiet.
- II Mi臋dzyzak艂adowy turniej pi艂ki no偶nej o puchar Starosty Pyrzyckiego.
14 maja
- Spotkanie w Szpitalu Powiatowym z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Piel臋gniarek i Po艂o偶nych.
15 maja
- VII powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Konkurs wiedzy o polskich barwach i symbolach narodowych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
18 maja
- Powiatowe Obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
- XIII Zlot szk贸艂 im. kawaler贸w Orderu U艣miechu w Warnicach.
- Recital pianistyczny S艂awomira Wilka z okazji 艣wi臋ta Szko艂y Muzycznej
w Pyrzycach.
23 maja
- Dzie艅 otwarty w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
24 maja
- Konkurs recytatorski "Lipia艅skie spotkania z poezj膮" w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
25 maja
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w 艢winouj艣ciu.
- Egzamin na kart臋 motorowerow膮 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
27 maja
- III Majowe Pie艣ni Maryjne" w Rzepnowie.
28 maja
- Spotkanie integracyjne pn. "Dzielmy si臋 mi艂o艣ci膮 JP II" w Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie.
29 maja
- Posiedzenie Zarz膮du Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Przelewicach.
31 maja
- Spotkania z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, w O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie oraz w Domu Dziecka w Czernicach.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
1 czerwca
- Zawody w臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku wodnym Sicina w Pyrzycach.
2 czerwca
- Festyn gimnazjalny "Szcz臋艣liwa trzynastka" w Pyrzycach.
4 czerwca
- Spotkanie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku.
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
6 czerwca
- Konkurs Piosenki Wakacyjnej w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
- Dni Pola w Krzemlinie.
11 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
12 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Szkolenie zorganizowane przez pracownik贸w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach "Od艣wie偶my nasze miasta".
- Prezentacja partner贸w z W臋gier i Bu艂garii, uczestnicz膮cych w projekcie "Time" realizowanym przez Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Lipianach.
- Uroczysto艣膰 nadania parkowi w Pyrzycach imienia B艂ogos艂awionego Jana Paw艂a II.
13 czerwca
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
15 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego drugiej klasy zasadniczej szko艂y zawodowej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Wizyta w Ueckerm疟nde w Niemczech na zaproszenie Niemiecko-Polskiego Towarzystwa z Meklemburgii - Pomorza Przedniego, w zwi膮zku
z przygotowywaniem wsp贸lnego projektu pn. "Polski tydzie艅".
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarzadzania Kryzysowego w Warnicach.
16 czerwca
- Festyn Rodzinny 2012 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- Lipia艅skie Spotkania z 呕yw膮 Kultur膮 Ludow膮 Pomorza Zachodniego.
18 czerwca
- Rozdanie nagr贸d IX Konkursu Ekologicznego w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym.
19 czerwca
- Mistrzostw Powiatu Gimnazjalist贸w w W臋dkarstwie Sp艂awikowym na zbiorniku Sicina w Pyrzycach.
- Egzamin na kart臋 motorowerow膮 dla dzieci powy偶ej 13 roku 偶ycia.
20 czerwca
- Posiedzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
21 czerwca
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
23 czerwca
- Konferencja XIX wiek w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.
25 czerwca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
26 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-02 09:55:09
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-02 09:55:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1895licznik odwiedzin: 11203367