logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

UCHWA艁A NR XVII/93/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721, zmiana z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 209, poz. 1244, Dz. U. Nr 291, poz. 1707, Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2011 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1) Rehabilitacja zawodowa - 60.000 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu,

2) Rehabilitacja spo艂eczna - 983.273 z艂 z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 461.177 z艂
b) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 56.683 z艂,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 227.413 z艂,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋 i technicznych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d - 230.000 z艂.
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych - 8.000 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Wprowadzi艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-05-04 08:42:49
Data ostatniej modyfikacji : 04.05.2012 08:42
Liczba wy艣wietle艅 : 941licznik odwiedzin: 8137413