logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

UCHWA艁A Nr XVII/97/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.

W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 i Nr 160, poz.1082, z1998r. Nr 99, poz.628, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz.1019 i Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz.486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz.1280, z 2000r. Nr 48, poz.550 i Nr 119, poz.1249 oraz z 2001r.Nr 39, poz.459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368,. Nr 129, poz.1444 i Nr 154, poz.1792, Nr 100, poz.1080, Nr 154, poz.1800, oraz 2002r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz.1679, Nr 200, poz.1683, Nr 241, poz.2074 oraz 2003r. Nr 7, poz.79, Nr 90. poz.844, Nr 223, poz.2217, Nr 228, poz.2262) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2004r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1. Rehabilitacja zawodowa i zatrudniania – 30.266 z艂. z przeznaczeniem na finansowanie:
a) zobowi膮za艅 dotycz膮cych zwrotu koszt贸w wynagrodze艅 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne - 24.266z艂,
b) finansowanie koszt贸w szkolenia i przekwalifikowania zawodowego os贸b niepe艂nosprawnych - 6.000 z艂.

2. Rehabilitacja spo艂eczna - 537.197 z艂 z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej, (zobowi膮zania) - 335.350 z艂,
b) dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych - 50.000 z艂,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych, w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych - 101.847 z艂,
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 50.000 z艂.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-09 12:42:45
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-09 12:42:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2952

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.07.2004 11:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394662