logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 28 wrze艣nia do 25 pa藕dziernika 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 wrze艣nia do 25 pa藕dziernika 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 wrze艣nia 2011 r.
2. 5 pa藕dziernika 2011 r.
3. 11 pa藕dziernika 2011 r.
4. 13 pa藕dziernika 2011 r.
5. 25 pa藕dziernika 2011 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.
W sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego.
W sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe.
W sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzana dotacja w wysoko艣ci 39聽662 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz dotacja w wysoko艣ci 2 000 z艂 dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etowej na sfinansowanie prac zwi膮zanych
z lokalizacj膮 wycieku i wymian膮 ruroci膮gu c.o. pomi臋dzy budynkiem Starostwa
a budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz zwi臋kszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wyp艂at臋 艣wiadcze艅 dla rodzin zast臋pczych.
W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzana dotacja w wysoko艣ci 62聽000 z艂 zwi臋kszaj膮ca dotacj臋 w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdzia艂 85156 Sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku.
W sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/10 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wielkopolska Sp贸艂ka Gazownicza przyst臋puje do remontu instalacji gazowej i wnioskuje o wyra偶enie zgody na prowadzenie rob贸t.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d Starosty Pyrzyckiego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy jednostek wytypowali do nagrody siedmiu pracownik贸w. Nagrody przyznano te偶 dyrektorom. Wysoko艣膰 nagr贸d wynosi 1200 z艂 netto. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego otrzymali nagrody w wysoko艣ci 1聽728 z艂.
W sprawie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na remont dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1
w Pyrzycach. W specyfikacji powierzchnia dachu zosta艂a zawy偶ona o 77 m2. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zawiadomi膰 o tym oferent贸w poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznych i przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert.
W sprawie wniosku o dokonanie zwrotu dotacji na zadania z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie. Wniosek dotyczy艂 kwoty 7聽500 z艂.
Nie uda艂o si臋 znale藕膰 ch臋tnych do udzia艂u w programie korekcyjno-edukacyjnym
i uzyskane 艣rodki nie zosta艂y wykorzystane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot dotacji.
W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorat wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji pa艅stwowej finansowane z bud偶etu pa艅stwa. zarz膮d zdecydowa艂, 偶e w pierwszej kolejno艣ci Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien wyst膮pi膰 do Wojewody z wnioskiem o zwi臋kszenie dotacji.
W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wykonanie remontu dachu budynku Zamiejscowego Wydzia艂u S膮du Rejonowego w Pyrzycach przy ulicy Staromiejskiej 3. Nieruchomo艣膰 jest w艂asno艣ci膮 powiatu i zosta艂a obci膮偶ona nieodp艂atnym prawem u偶ytkowania na rzecz S膮du Okr臋gowego w Szczecinie. S膮d wyst膮pi艂 z wnioskiem o przeprowadzenie remontu dachu. Remont przekracza obowi膮zki wynikaj膮ce ze zwyk艂ego korzystania z rzeczy, dlatego remont powinien przeprowadzi膰 w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
W sprawie wniosku o ustalenie terminu przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci oznaczonych w ewidencji, jako dzia艂ki nr 15/18 i 15/5 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Prawo do nabycia tych dzia艂ek zosta艂o uzyskane w przetargu.
Po rozstrzygni臋ciu przetargu ustalono termin przeniesienia w艂asno艣ci. Jednak przed tym terminem wp艂yn膮艂 wniosek o przesuni臋cie go na grudzie艅 2011 r. Zaproponowano ustalenie terminu przeniesienia w艂asno艣ci na dzie艅 20 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
W sprawie protoko艂u z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, oznaczona w ewidencji jako dzia艂ka nr 18 o pow. 0,8387 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty, gdy偶 nie zg艂osi艂 si臋 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂
i zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu, jeszcze w tym roku, obni偶aj膮c cen臋 wywo艂awcz膮 o 25%.
W sprawie ofert z drugiego przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Wp艂yn臋艂y cztery oferty i wszystkie przekracza艂y wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸re zosta艂y przeznaczone na to zadanie. R贸偶nica pomi臋dzy najni偶sz膮 cen膮 oferty a wysoko艣ci膮 kwoty przedstawionej przed otwarciem by艂a nieznaczna, wynosi艂a zaledwie 2聽349,87 z艂. W tej sytuacji, zgodnie z prawem, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w do kwoty najni偶szej oferty i rozstrzygn膮艂 przetarg.
W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wykonanie przy艂膮cza gazowego do budynku, w kt贸rym mieszcz膮 si臋 mieszkania chronione. Obecna instalacja geotermalna powoduje du偶e straty ciep艂a z powodu z艂ej izolacji. Obecnie jest projektowana nowa linia sieci gazowej i mo偶na ten budynek uwzgl臋dni膰 w projekcie. Przej艣cie na ogrzewanie gazowe obni偶y koszty ogrzewania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋

IV. Przyj臋to Informacje:
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach za rok szkolny 2010/2011.
Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅
i zakres jej wykorzystania.
Informacja o umorzeniach nale偶no艣ci pieni臋偶nych dokonanych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obowi膮zek przedk艂adania takiej informacji wynika
z uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego daj膮cej dyrektorom uprawnienia do dokonywania umorze艅. Umorzenia dotyczy艂y nieuregulowanych p艂atno艣ci
za noclegi pracownik贸w firmy Kampat s.j. ze Skawiny i Waldi Construction
ze Szczecina w okresie 2007-2008, na 艂膮czn膮 kwot臋 1聽968,80 z艂.
Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
Wykonanie zada艅 w opiece profilaktycznej nad dzie膰mi i m艂odzie偶膮 szkoln膮
w roku 2010/2011 oraz realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w Powiecie Pyrzyckim w roku 2011.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
29 wrze艣nia
Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 wrze艣nia
Otwarcie 艣wietlicy wiejskiej w Batowie.
3 pa藕dziernika
Spotkanie w sprawie sposobu sfinansowania budowy dom贸w dziecka
w Pyrzycach.
5 pa藕dziernika
Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego w sprawie inwestycji na drogach powiatowych w roku 2012 i zimowego utrzymania dr贸g.
6-7 pa藕dziernika
Szkolenie z zakresu finans贸w publicznych zorganizowane przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 w Ko艂obrzegu.
8 pa藕dziernika
Integracyjny rajd turystyczny "艢wi臋to pieczonego ziemniaka" w Specjalnym O艣rodku Szkolno Wychowawczym w Pyrzycach.
10 pa藕dziernika
Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
13 pa藕dziernika
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
14 pa藕dziernika
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
Konferencja "Natura 2000 - czy to si臋 op艂aca?" w Przelewicach.
17 pa藕dziernika
Uroczyste otwarcie M艂odzie偶owego Centrum Kariery w Pyrzycach.
19 pa藕dziernika
Wystawa fotograficzna "Niepe艂nosprawny - pe艂nosprawny uczestnik 偶ycia".
20 pa藕dziernika
Plebiscyt na najlepszego sportowca sportu szkolnego Powiatu Pyrzyckiego 2010/2011 w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
Podsumowanie mistrzostw Powiatu Pyrzyckiego gimnazjalist贸w w w臋dkarstwie sp艂awikowym.
Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
21 pa藕dziernika
Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
23 pa藕dziernika
Obchody 65-lecia Ko艂a 艁owieckiego "艁o艣".
24 pa藕dziernika
Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
25 pa藕dziernika
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-12-05 13:01:44
Data ostatniej modyfikacji : 2011-12-05 13:01:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1958licznik odwiedzin: 13419195