logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 1 do 27 wrze艣nia 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 1 do 27 wrze艣nia 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 5 wrze艣nia 2011 r.
2. 13 wrze艣nia 2011 r.
3. 22 wrze艣nia 2011 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012. Przed uchwaleniem Program musi zosta膰 poddany konsultacjom. Zarz膮d stosown膮 uchwa艂膮 zainicjowa艂 konsultacje, kt贸re zako艅cz膮 si臋 30 wrze艣nia 2011 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wsp贸lnego przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 energii elektrycznej.
- W sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok. Uchwa艂a zawiera zasady przygotowania materia艂贸w planistycznych, wykaz formularzy oraz harmonogram przedk艂adania informacji.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a zmienia bud偶et przez wprowadzenie dotacji w wysoko艣ci 400 z艂 w rozdziale o艣wiata i wychowanie oraz dotacji w wysoko艣ci 6 000 z艂 w rozdziale rolnictwo i 艂owiectwo.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w wysoko艣ci 100 000 z艂 z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, 55 000 z艂 na dofinansowanie zakup贸w inwestycyjnych Szpitala Powiatowego, 2 000 z艂 na zakup energii przez Dom Dziecka oraz 16 400 z艂 na rozliczenie koszt贸w obozu sportowego
w G艂ucho艂azach.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012.
- W sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania wierzytelno艣ci, rozk艂adania na raty i odraczania termin贸w p艂atno艣ci. Dyrektorzy otrzymali takie uprawnienia, je偶eli warto艣膰 wierzytelno艣ci nie przekracza 2-krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia miesi臋cznego, og艂aszanego kwartalnie przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a ta wprowadzi艂a do bud偶etu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 10 000 z艂, przekazan膮 przez Urz膮d Wojew贸dzki na gospodarowanie mieniem Skarbu Pa艅stwa.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu planu miejscowego zagospodarowania Gminy Bielice. Plan obejmuje tereny po艂o偶one w obr臋bach Pars贸w, Bielice i Swochowo. Na tych terenach nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie rozpocz臋cia negocjacji z Bankiem DNB Nord o wyemitowaniu obligacji. Zgodnie z zapisami w uchwale bud偶etowej w roku 2011 b臋d膮 wyemitowane obligacje na kwot臋 2 mln z艂.
- W sprawie wniosku o umorzenie kary pieni臋偶nej za niedotrzymanie terminu zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie kary w wysoko艣ci 1 000 z艂 bior膮c pod uwag臋 trudn膮 sytuacj臋 materialn膮 wnioskodawcy.
- W sprawie nieodp艂atnego udost臋pnienia przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU pojazd贸w do nauki jazdy, kt贸r膮 b臋dzie prowadzi艂o stowarzyszenie "Technik". Ca艂y zysk
z prowadzenia nauki jazdy zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla szko艂y.
- W sprawie zatwierdzenia protoko艂u z trzeciego ustnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przedmiotem sprzeda偶y by艂y dzia艂ki przy ul. S艂owackiego i M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Oferenci wylicytowali cztery dzia艂ki: za kwot臋 45 000 z艂, 36 088 z艂, 38 341 z艂
i 38 740 z艂.. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o u偶yczenie na rzecz so艂ectwa w Brzesku terenu
o powierzchni 400 m2 przyleg艂ego do drogi powiatowej. So艂ectwo zamierza zagospodarowa膰 ten teren do cel贸w rekreacyjnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to Informacje:
- Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.
- Informacja o dzia艂alno艣ci Domu Dziecka w Czernicach.
- Informacja o dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych.
- Informacja o dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji
i Urz膮dze艅 Wodnych.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2010/2011.
- Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
1 wrze艣nia
- Uroczysto艣ci rozpocz臋cia roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szk贸艂 Nr 1, Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Uroczysto艣ci zwi膮zane z rocznic膮 wybuchu II wojny 艣wiatowej.
3 wrze艣nia
- Dzie艅 Dzia艂kowca w Pyrzycach.
5-6 wrze艣nia
- Spotkanie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu.
10 wrze艣nia
- Targi Rolne w Barzkowicach.
10-11 wrze艣nia
- Gala ta艅ca w Neubrandenburgu.
12 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
13 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa.
14 wrze艣nia
- Obchody Dnia Bia艂ej Laski zorganizowane przez pyrzyckie ko艂o Polskiego Zwi膮zku Niewidomych.
- Spotkanie przedstawicieli regionalnych instytucji i organizacji rynku pracy
z lokalnymi przedsi臋biorcami w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
17 wrze艣nia
- IX Rajd Integracyjny "Nie izoluj mnie" w Nowielinie.
- Jubileusz 65-lecia Sp贸艂dzielni Samopomoc Ch艂opska w Pyrzycach.
18 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Lucinie.
19 wrze艣nia
- Obchody 72 rocznicy napa艣ci Zwi膮zku Radzieckiego na Polsk臋 w Kozielicach.
20 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Walne zgromadzenie cz艂onk贸w Lokalnej Grupy Dzia艂ania "Ziemia Pyrzycka".
21 wrze艣nia
- Uroczyste otwarcie spo艂ecznego gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1
w Pyrzycach.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- 24 wrze艣nia
- Dzie艅 Pieczonego Ziemniaka w Zaborsku.
26 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
27 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-11 08:44:04
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-11 08:47:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2061

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.10.2011 07:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419116