logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 9/2004
z dnia 12 marca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora wydzia艂u OKSiT o przedstawienie sytuacji finansowej plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu. Przedstawiona informacja za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u zawiera dane, kt贸re potrzebne s膮 do podsumowania dotychczasowej dzia艂alno艣ci szk贸艂 i pozwoli na ustalenie w艂a艣ciwej gospodarki finansowej szk贸艂 oraz w艂a艣ciwe wykorzystania otrzymanych subwencji o艣wiatowych. Zebrane informacje pozwoli艂y na ustalenie projektu bud偶etu ZS Nr 1, ZS Nr 2 RCKU na rok 2004 z uwzgl臋dnieniem ogranicze艅 wydatk贸w na p艂ace, remonty, inwestycje.
Projekt bud偶etu Specjalnego O艣rodka Szkolno–Wychowawczego r贸wnie偶 nie uwzgl臋dnia wszystkich potrzeb plac贸wki, mimo i偶 dokonano wszystkim mo偶liwych oszcz臋dno艣ci. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy nie zawsze odnosi skutek.
Sytuacj臋 ka偶dej z plac贸wek r贸wnie偶 szczeg贸艂owo przedstawili dyrektorzy szk贸艂. Starosta zobowi膮za艂 si臋 do udzielania plac贸wkom wszelkiej mo偶liwej pomocy i prosi艂 o szybkie sygnalizowanie wszelkich pojawiaj膮cych si臋 trudno艣ci.
Nast臋pnie dyrektor wydzia艂u OKSiT przedstawi艂 wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w zakresie dzia艂alno艣ci i gospodarki finansowej, jaka by艂a przeprowadzona w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Protok贸艂 ten (za艂. do protoko艂u Zarz膮du), w szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dnia stan organizacyjny, sytuacj臋 finansow膮: zobowi膮zania, projekt bud偶etu, wykonanie bud偶etu w roku 2003. Komisja zauwa偶y艂a r贸wnie偶, i偶 znaczn膮 cz臋艣膰 艣rodk贸w finansowych poch艂aniaj膮 p艂ace i pochodne. Kontroli zosta艂y r贸wnie偶 poddane: 藕r贸d艂a dochod贸w, jakie osi膮ga jednostka, jak i liczba nadgodzin nauczycieli. Podobne kontrole przeprowadzone b臋d膮 w innych szko艂ach.
Pan Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 r贸wnie偶 raport o stanie kultury fizycznej w powiecie pyrzyckim, z kt贸rego wynika jak kszta艂towa艂y si臋 wydatki poniesione przez Powiat Pyrzycki z przeznaczeniem na sport. Zarz膮d przyj膮艂 raport w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 o wsp贸艂uczestniczeniu i wsp贸艂finansowaniu w dniu 1 maja 2004 r. imprezy kulturalnej „Polska w Unii Europejskiej”. W艂adze gmin wycofa艂y si臋 z udzia艂u w tej imprezie. Alternatywnie zaproponowano, aby w tym dniu zorganizowa膰 uroczyst膮 sesj臋 wsp贸ln膮 dla wszystkich gmin powiatu z udzia艂em przedstawicieli partner贸w zagranicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu zorganizowania takiej sesji oraz na sfinansowanie druku plakat贸w informuj膮cych o imprezach na terenie powiatu zwi膮zanych z wej艣ciem Polski do UE, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 dotycz膮c膮 post臋pu prac w zakresie wsp贸艂finansowania Biblioteki Powiatowej. Po przeprowadzonych negocjacjach z Gmin膮 Pyrzyce ustalono projekt porozumienia. Niestety zapisy w dokumencie przys艂anym do podpisu znacznie r贸偶ni艂y si臋 od wynegocjowanych. W zwi膮zku z tym porozumienia nie podpisano.
Robert Betyna zaproponowa艂, aby odst膮pi膰 od negocjacji z Gmin膮 Pyrzyce. Zaproponowa膰 wsp贸艂prac臋 innej gminie jednoczenie obni偶aj膮c kwot臋 dotacji z 20 do 10 tys. z艂. Z zaoszcz臋dzonych pieni臋dzy 5 tys. nale偶a艂oby przeznaczy膰 na kultur臋 fizyczn膮 i sport oraz 5 tys. na Dom Dziecka w Czernicach. Zarz膮d odrzuci艂 t臋 propozycj臋 w cz臋艣ci finansowej. Przeznaczone 20 tys. otrzyma ka偶da gmina, kt贸ra podejmie si臋 prowadzenia Biblioteki Powiatowej. W bie偶膮cym roku kwota ta mo偶e by膰 ni偶sza ze wzgl臋du na kr贸tszy okres, kt贸ry pozosta艂 na dzia艂alno艣膰.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek El偶biety Juzak dotycz膮cy odst膮pienia od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2. Planuje ona dokonanie zamiany lokali w celu poprawienia warunk贸w mieszkaniowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty pod warunkiem przed艂o偶enia w wyznaczonym czasie umowy przeniesienia w艂asno艣ci, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 ponowny wniosek Pa艅stwa Jarosi艅skich dotycz膮cy odst膮pienia od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 2. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Nale偶y za偶膮da膰 zwrotu kwoty g艂贸wnej w ci膮gu 30 dni od daty zawiadomienia jednocze艣nie umarzaj膮c odsetki lub roz艂o偶y膰 nale偶no艣膰 wraz z odsetkami na dwie raty p艂atne do 31 kwietnia i 31 pa藕dziernika br.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora wydzia艂u GGN dotycz膮cy przekazania w formie u偶yczenia na rzecz Szpitala Powiatowego nieruchomo艣ci – budynku g艂贸wnego Szpitala. Maciej Jankowski wyja艣ni艂, 偶e umowa u偶yczenia b臋dzie zawiera艂a klauzul臋 o przekazaniu cz臋艣ci pomieszcze艅 na rzecz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Przedstawi艂 r贸wnie偶 projekt umowy u偶yczenia. Podpisywanie przez dyrektora szpitala um贸w najmu z innymi podmiotami musi zosta膰 zaakceptowane przez Zarz膮d. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie nieruchomo艣ci w formie u偶yczenia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. W sprawie budynku prosektorium podj臋to decyzj臋 o pozostawieniu go w dyspozycji likwidatora. R贸wnocze艣nie nale偶y przygotowa膰 niezb臋dn膮 dokumentacje pozwalaj膮ca na dokonanie sprzeda偶y tego budynku.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora wydzia艂u GGN dotycz膮cy ponownego wyst膮pienia do Pani Burmistrz Lipian o przekazanie umow膮 darowizny nieruchomo艣ci, w kt贸rej mie艣ci si臋 Filia Domu Pomocy Spo艂ecznej, na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Z uwagi na konieczno艣膰 przeprowadzenia remontu i wygasaj膮cej z ko艅cem roku umowie u偶yczenia nale偶y podj膮膰 decyzj臋, czy jest sensowne inwestowanie w t臋 nieruchomo艣膰.
Wicestarosta zaproponowa艂 ustanowienie prawa u偶ytkowania na rzecz powiatu pyrzyckiego do czasu pe艂nienia funkcji DPS. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie z takim wnioskiem w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Domu Dziecka dotycz膮cy udzielenia pomocy finansowej na dokonanie remontu w Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskowana warto艣膰 pomocy wynosi 5 tys. z艂. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby kierownik PCPR i Skarbnik przeanalizowali mo偶liwo艣ci wygospodarowania z bud偶etu powiatu tej kwoty

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o o艣wiadczeniu OPZPiP i MOZ przy SPZOZ w Pyrzycach w sprawie rzekomego zmuszania bezrobotnych piel臋gniarek do podj臋cia pracy w Szpitalu Powiatowym. O艣wiadczenie zosta艂o skierowane do w艂adz pa艅stwowych, zwi膮zkowych, s膮downiczych i do medi贸w.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 swoj膮 koncepcj臋 rozdysponowania udzia艂贸w powiatu w budynku ratusza. Zaproponowa艂, aby zaoferowa膰 Burmistrzowi Pyrzyc zamian臋 udzia艂贸w powiatu w budynku ratusza na udzia艂y miasta w Geotermii. Powiat podj膮艂by dzia艂ania, aby przej膮膰 udzia艂y Narodowego i Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz prowadzi膰 wsp贸艂prac臋 z Funduszem. Mia艂by r贸wnie偶 wp艂yw na gospodark臋 finansami za sprzeda偶 ciep艂a. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 w celu realizacji tej koncepcji w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 12 marca 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:03:35
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:03:35
Liczba wy艣wietle艅 : 3390

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419208