logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Staszewskiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 43/11)

UCHWA艁A X/59/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Staszewskiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 43/11)

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21, poz. 113) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 622 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Ryszarda Staszewskiego zamieszka艂ego w Warnicach na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 43/11) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 w zakresie dotycz膮cym konserwacji rowu nale偶膮cego do Starostwa Powiatowego i przylegaj膮cego do dzia艂ki Skar偶膮cego (nr 273/1) na terenie gminy Warnice i braku dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uregulowania stanu prawnego kanalizacji burzowej oraz za zasadn膮 w zakresie braku rozpatrzenia wniosku z dnia 14 marca 2011 r., z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2
Zobowi膮zuje si臋 Starost臋 Pyrzyckiego do rozpatrzenia wniosku Skar偶膮cego dotycz膮cego zwrotu poniesionych szk贸d maj膮tkowych oraz odszkodowania za utracone zyski spowodowane zalewaniem dzia艂ki nr 273/1 nale偶膮cej do Skar偶膮cego, po艂o偶onej w gminie Warnice.

搂3

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr X/59/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.UZASADNIENIE:

Pan Ryszard Staszewski wni贸s艂 skarg臋 pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. do Rady Powiatu na Starost臋 Pyrzyckiego.
Skarg臋 powy偶sz膮 bada艂a Komisja 艢rodowiska Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Komisja uzna艂a skarg臋 za bezzasadn膮 w zakresie braku dzia艂a艅 i wieloletnich zaniedba艅 w sprawie konserwacji rowu nale偶膮cego do Starostwa Powiatowego i przylegaj膮cego do pola nale偶膮cego do Skar偶膮cego (dzia艂ka nr 473/2). Komisja prostuje, i偶 r贸w ten jest w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa, natomiast w艂adaj膮cym jest Starosta Pyrzycki. R贸w ten zosta艂 oczyszczony, prace konserwacyjne zako艅czy艂y si臋 w dniu 10 sierpnia 2011 r., tak wi臋c przed wp艂ywem skargi, kt贸ra jest z dat膮 16 sierpnia 2011 r.
Skar偶膮cy w swoim pi艣mie porusza brak dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uregulowania stanu prawnego przebiegaj膮cej przez pole, nale偶膮ce do Skar偶膮cego (dzia艂ka nr 273/1), kanalizacji burzowej w miejscowo艣ci Warnice. W zakresie tym Komisja 艢rodowiska uzna艂a r贸wnie偶 skarg臋 za bezzasadn膮, gdy偶 Starosta Pyrzycki podj膮艂 takie dzia艂ania, prace s膮 w toku (inf. Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa dot. podj臋tych dzia艂a艅 w za艂膮czeniu).
Komisja 艢rodowiska nie dopatrzy艂a si臋 r贸wnie偶 w pi艣mie Starosty Pyrzyckiego z dnia 21 lipca 2011 r. "bezczelnych" sformu艂owa艅, jak stwierdza Skar偶膮cy. Zdaniem Komisji jest to subiektywna ocena Skar偶膮cego.
Za zasadn膮 Komisja 艢rodowiska uznaje skarg臋 w zakresie nie rozpatrzenia w terminie sprawy przekazanej przez SKO w Szczecinie do Starosty Pyrzyckiego, pismem z dnia 21 marca 2011 r. (wniosek Ryszarda Staszewskiego z dnia 14 marca 2011) dotycz膮cej zwrotu poniesionych szk贸d maj膮tkowych oraz wyp艂acenia odszkodowania za utracone zyski spowodowane zalewaniem dzia艂ki 273/1 po艂o偶onej na terenie gminy Warnice. W aktach sprawy brak odpowiedzi na ww. pismo.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-07 11:51:29
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-07 11:51:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1816licznik odwiedzin: 13394786