logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 31 sierpnia 2011 roku godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4

PORZ膭DEK OBRAD
X SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 31 sierpnia 2011 roku
godz. 14.15 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z IX sesji Rady Powiatu.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2011 r.

. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

7. Opieka spo艂eczna na terenie powiatu:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
. Ocena merytoryczna i finansowa - bilans za 2010 rok,
. Bud偶et i za艂o偶enia na 2011 rok.
b) Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach.
c) Dom Pomocy Spo艂ecznej:
. Dzia艂alno艣膰 merytoryczna i finansowa w 2010 roku,
. Bud偶et i za艂o偶enia na 2011 rok.

. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim.

. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. 54);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011 - 2015 (proj. 55);
. Opinia Komisji Spraw Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad X sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-08-12 12:39:55
Data ostatniej modyfikacji : 2011-08-12 12:40:32
Liczba wy艣wietle艅 : 2191

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  12.08.2011 11:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394756