logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR IX/53/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 czerwca 2011 r.


w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z p贸藕n. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Po zapoznaniu si臋 z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud偶etu na 2010 r.;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
4) informacj膮 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
udziela si臋 Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu na rok 2010.

搂 2.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-28 15:13:16
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-28 15:13:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1917licznik odwiedzin: 13394718