logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 13 stycznia 2011 r.
2. 14 stycznia 2011 r.
3. 25 stycznia 2011 r.
4. 7 lutego 2011 r.
5. 15 lutego 2011 r.
6. 21 lutego 2011 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- Autopoprawka do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011.
- W sprawie Programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011-2014.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- W sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu powiatu udzielono Staro艣cie Wiktorowi To艂oczko i Wicestaro艣cie Robertowi Betynie. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu powiatu jest cz艂onek Zarz膮du Jaros艂aw Stankiewicz.
- W sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zmiana sk艂adu Zarz膮du wymaga艂a zmiany uchwa艂y w tej sprawie. Uchylono uchwa艂臋 z roku 2009 i now膮 uchwa艂膮 powo艂ano w sk艂ad komisji Roberta Betyn臋 i Jaros艂awa Stankiewicza.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zawiera zasady, tryb i terminy opracowania materia艂贸w dotycz膮cych mienia powiatu. Zbiorcza informacja o stanie mienia zostanie przed艂o偶ona Radzie Powiatu w terminie do 31 marca 2011 r.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2011 Domu Dziecka
w Czernicach. Jednostka zakupi艂a samoch贸d osobowy i dokona艂a pierwszej wp艂aty w roku 2010. Do czasu chwalenia bud偶etu nie jest mo偶liwe zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Na drug膮 wp艂at臋 w wysoko艣ci 68 700 z艂 obci膮偶ono wydatki Starostwa Powiatowego.
- W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" prowadzonego przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮. Konieczne jest rozliczenie wydatk贸w poniesionych w roku 2010
w wysoko艣ci 62 732,50 z艂, a kolejna transza dofinansowania jeszcze nie zosta艂a Poradni przekazana. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na prefinansowanie tych wydatk贸w.
- W sprawie wniosku o akceptacj臋 wysoko艣ci dotacji, kt贸re zostan膮 przekazane stowarzyszeniom w drodze otwartych konkurs贸w ofert. Konkursy b臋d膮 przeprowadzone w obszarze o艣wiaty i wychowania, sportu i rekreacji, promocji zdrowia i turystyki. Kwota dotacji wynosi 艂膮cznie 55 tys. z艂.
- W sprawie wniosku Rady So艂eckiej w Siemczynie o wykonanie chodnika wzd艂u偶 drogi powiatowej w miejscowo艣ci Siemczyn i do miejscowo艣ci Kozielice. Zarz膮d nie widzi mo偶liwo艣ci w艂膮czenia budowy tego chodnika do planu inwestycji na rok 2011.
- W sprawie wniosku o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dzia艂ek ewidencyjnych pod drogami powiatowymi. Uzyskano decyzje Wojewody o przekazaniu na mienie powiatu sze艣ciu nieruchomo艣ci. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du pozwoli na pe艂ne w艂adanie nieruchomo艣ciami, szczeg贸lnie dysponowania na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2010 po zmianach. Zwi臋kszeniu uleg艂y planowane przychody. Zmieniony plan uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.
- W sprawie zmian w planie finansowym Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach na rok 2010. Zmiany uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.

IV. Przyj臋to Informacje:

- sprawozdanie z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2010 r.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu pyrzyckiego za 2010 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

13 stycznia
- Spotkanie Starosty z dyrektorami wydzia艂贸w Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
14 stycznia
- Powiatowo-gminne spotkanie noworoczne w Warnicach.
18 stycznia
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Rejonowy Oddzia艂 Dzia艂kowc贸w
w Pyrzycach.
19 stycznia
- Uroczyste oddanie do u偶ytku hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach.
- Wyk艂ad na temat poszanowania w艂asno艣ci zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
20 stycznia
- Konferencja prasowa na temat zmiany kategorii dotychczasowej drogi krajowej
nr 3 w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Odprawa roczna Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u Rejonowego Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w Rencist贸w i Inwalid贸w w Pyrzycach.
25 stycznia
- Spotkanie Wicestarosty z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu podleg艂ych bezpo艣rednio Wicestaro艣cie.
- Spotkanie z p艂k Waldemarem Krupi艅skim szefem WKU w Stargardzie Szczeci艅skim na temat wsp贸艂pracy ze Starostwem w zakresie propagowania narodowych si艂 rezerwowych.
27 stycznia
- Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia w Warszawie.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
28 stycznia
- Spotkanie Wojewody ze starostami powiat贸w: pyrzyckiego, my艣liborskiego i gryfi艅skiego na temat zmiany kategorii dotychczasowej drogi krajowej
nr 3.
- Walne Zebranie Cz艂onk贸w MLKS Sok贸艂 Pyrzyce
29 stycznia
- Spotkanie z okazji 60-lecia Banku Sp贸艂dzielczego w Pyrzycach.
1 lutego
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.
2 lutego
- Posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia odznacze艅 pa艅stwowych w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim.
3 lutego
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
- Uroczyste przekazanie nowego samochodu osobowego, marki Renault Trafic, dla Domu Dziecka w Czernicach.
4 lutego
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Pyrzyc w Brzezinie.
5 lutego
- Turniej towarzyski samorz膮dowc贸w i s艂u偶b mundurowych w pi艂ce no偶nej dru偶yn 5-cio osobowych na hali OSiR w Pyrzycach.
9 lutego
- XXXV Plebiscyt na najlepszego sportowca, klubu i szko艂y w roku 2010 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU W Pyrzycach.
10 lutego
- Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
11 lutego
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa.
- Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie utrzymania i dba艂o艣ci
o zachowanie czysto艣ci dr贸g na terenie gminy Pyrzyce.
14 lutego
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
- Konkurs fotograficzny Pyrzycka Fotografia Roku ZOOM 2010.
16 lutego
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
17 lutego
- Spotkanie konsultacyjne w Urz臋dzie Miejskim w Lipianach, z udzia艂em Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa, w sprawie przej臋cia drogi Nr 3.
18 lutego
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach.
22 lutego 2011
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:41:48
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:41:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2294licznik odwiedzin: 13419181