logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w PyrzycachUchwa艂a Nr V/24/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206. Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a si臋 zamiar likwidacji z dniem 31.08.2011 r. 4-letniego Technikum Rolniczego, na podbudowie gimnazjum, kszta艂c膮cego w zawodzie technik rolnik, wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5.

搂 2.

Likwidacja szko艂y, o kt贸rej mowa w 搂 1. zostanie dokonana na podstawie odr臋bnej uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Postanawia si臋 zawiadomi膰 o zamiarze likwidacji Technikum Rolniczego Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty w Szczecinie oraz wyst膮pi膰 z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie likwidacji szko艂y.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:12:26
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:12:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1783licznik odwiedzin: 13394814