logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty

Uchwa艂a Nr IV/11/2011
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty


Na podstawie art. 12 pkt. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. "b" i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Dz. U. Nr 229, poz. 1494) oraz 搂 3, 6 i 7 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 220 poz. 1721) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Ustala si臋 wynagrodzenie starosty, w nast臋puj膮cy spos贸b:

1) Wynagrodzenie zasadnicze - 5900 z艂 (pi臋膰 tysi臋cy dziewi臋膰set z艂otych);
2) Dodatek funkcyjny - 1900 z艂 (jeden tysi膮c dziewi臋膰set z艂otych);
3) Dodatek za wieloletni膮 prac臋 w wysoko艣ci 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1180 z艂 (jeden tysi膮c sto osiemdziesi膮t z艂otych).

2. Przyznaje si臋 dodatek specjalny w wysoko艣ci 26% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych 艂膮cznie - 2028 z艂 (dwa tysi膮ce dwadzie艣cia osiem z艂otych).

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Traci moc Uchwa艂a Nr XXII/113/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r.
搂 5.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-26 10:51:13
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-26 10:51:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1924licznik odwiedzin: 13394748