logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a nr XLI/234/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.

zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010

Uchwa艂a nr XLI/234/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.


zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w roku 2010


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; zmiany: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1306, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zmiany z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; zmiany z 2007 r.: Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zmiany z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zmiany z 2009 r.: Dz. U. Nr 92, poz. 753, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675), oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027, zmiany z 2006 r.: Dz. U. Nr 170, poz. 1217; zmiany z 2007 r.: Dz. U. Nr 21, poz. 125, zmiany z 2008 r.: Dz. U. Nr 201, poz. 1237, Nr 227, poz. 1505, zmiany z 2009 r.: Dz. U. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817, zmiany z 2010 r.: Dz. U. Nr 76, poz. 489, Dz. U. Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y nr XXXVI/198/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010, nadaj膮c mu brzmienie jak w za艂膮czeniu do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY MAEK OLECH
Za艂膮cznik do uchwa艂y nr XLI/234/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO na rok 2010
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Powiat Pyrzycki
Dzia艂 710 - Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa
Rozdzia艂 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

poz. Tre艣膰 搂 Plan finansowy na 2010 r.
(w z艂otych) Zmiany Plan finansowy na 2010 r. po zmianach
(w z艂otych)
1 2 3 4 5 6
I Stan funduszu na pocz膮tek roku X 177537 - 177537
1 艢rodki pieni臋偶ne X 200219 - 200219
2 Nale偶no艣ci X 13325 - 13325
3 Zobowi膮zania (minus) X 36007 - 36007
II Przychody 332000 137000 469000
1 Przychody w艂asne X 332000 - 332000
1.1 Wp艂ywy z us艂ug 0830 330000 - 329000
1.2 Wp艂ywy ze sprzeda偶y wyrob贸w i sk艂adnik贸w maj膮tkowych 0840 - - -
1.3 Wp艂ywy z r贸偶nych op艂at 0690 - - -
1.4 Wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w 970 - - -
1.5 Pozosta艂e odsetki 0920 2000 1000 3000
2 Pozosta艂e przychody X - - -
3 Przelewy redystrybucyjne X - 137000 137000
3.1 Dofinansowanie z CFGZGiK 2960 - 72000 72000
3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK 2960 - 65000 65000
Og贸艂em ( I + II) 509537 137000 646537
III Wydatki X 509537 137000 646537
1 Wydatki bie偶膮ce w艂asne X 413537 137000 562737
1.1 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia 4210 13000 2000 15000
1.2 Zakup energii 4260 - - -
1.3 Zakup us艂ug remontowych 4270 - 10200 10200
1.4 Zakup us艂ug pozosta艂ych 4300 395000 137000 532000
1.5 Podr贸偶e s艂u偶bowe 4410 - - -
1.6 Szkolenie pracownik贸w 4700 5537 - 5537
2 Pozosta艂e wydatki X - -
3 Wydatki inwestycyjne X 30000 -12200 17800
3.1 Wydatki inwestycyjne 6110 - - -
3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 30000 -12200 17800
4 Przelewy redystrybucyjne: X 66000 - 66000
4.1 odpis 10 % od przychod贸w w艂asnych dla WFGZGiK (10% od poz.II.1) 2960 33000 - 33000
4.2 odpis 10 % od przychod贸w w艂asnych dla CFGZGiK (10% od poz.II.1) 2960 33000 - 33000
IV Stan funduszu na koniec roku X 0 - 0
1 艣rodki pieni臋偶ne X 0 - 0
2 nale偶no艣ci X 0 - 0
3 zobowi膮zania(minus) X 0 - 0
Og贸艂em ( III + IV) 509537 65000 646537

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-10-01 13:26:55
Data ostatniej modyfikacji : 2010-10-01 13:26:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2018licznik odwiedzin: 13394854