logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego

UCHWA艁A Nr 45/10 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 13 lipca 2010 r.w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego


Na podstawie art 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku art. 9g ust.2, art 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.


Powo艂uje si臋 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 dla pana Ariela Ostolskiego, nauczyciela wychowania fizycznego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, ubiegaj膮cego si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego, w sk艂adzie:

1. Anna Bajon - Przewodnicz膮ca Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadz膮cego - inspektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;

2. El偶bieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny - Wizytator Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie;

3. Pawe艂 Palczy艅ski - dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach;

4. Izabela Pawlak - ekspert w zakresie wychowania fizycznego, z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej;

5. Marlena Ko艣ci艅ska - ekspert w zakresie j臋zyka angielskiego, z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej.


搂 2.

Tryb dzia艂ania Komisji okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U Nr 260, poz.2593 z p贸藕n. zm.).搂 3.

Komisja Egzaminacyjna rozwi膮zuje si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 5.

Traci moc uchwa艂a Nr 36/10 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ........................................

Jaros艂aw Stankiewicz ........................................

Marek Mazur ........................................

Jaros艂aw Ileczko .......................................

Dariusz Jagie艂艂o .......................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-02 09:16:35
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-02 09:19:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1678

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  02.09.2010 08:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11401315